Betalningsdröjsmål från hyresgäst - vad gör jag

Uthyrning av hus: Hyresgästen har inte betalat in hyran på 2 månader + att även en del av hyran för en tredje månad saknas.

1. Har man rätt att säga upp hyresgästen, och bryta kontraktet, innan hyrestiden löper ut?

2. Vilka rättigheter har man som hyresvärd i detta fallet?

3. Hur går man till väga för att få in utebliven hyresbetalning?

4. Hur avhyser man en hyresgäst som inte betalar?

5. Och vilka rättigheter har hyresgästen?

6. Tas det extra hänsyn till om det finns barn i familjen? Hyresgästen har två tonårsbarn.

En depositionsavgift är betald.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att underlätta läsningen av mitt svar följer här en kortfattad beskrivning av vad det innehåller. Inledningsvis finner du en sammanfattning av mitt svar tillsammans med mitt råd om hur du på bästa sätt kan lösa situationen. I nästa del av mitt svar finner du en djupare analys och där jag tar upp ett antal relevanta omständigheter. Avslutningsvis finner du ett antal länkar för vidare läsning kring frågeställningen och dessutom finner du kontaktuppgifter till vår juristbyrå som är duktiga på hyresfrågor och som kan hjälpa dig vidare.

Sammanfattning och förenklat svar: Först och främst råder jag dig att försöka diskutera frågan med din hyresgäst. Min erfarenhet är att detta är den absolut bästa och smidigaste lösningen. Går inte detta får du självklart gå vidare på andra sätt. Det är dock svårt och kanske framförallt relativt besvärligt att vräka en hyresgäst som inte betalar hyran som den ska. Det är dock självklart möjligt, men det är viktigt att iaktta alla relevanta steg. Därför skulle jag rekommendera dig starkt att ta kontakt med en juristbyrå och få hjälp med det juridiska om du beslutar dig för att gå vidare i frågan. För ett förslag på detta se längst ner i mitt svar.

Hyreslagen reglerar frågan

Din fråga regleras i jordabalken (JB) och dess 12 kapitel som brukar benämnas hyreslagen. Eftersom att du har en rad olika frågor men som ändå hänger ihop med varandra kommer jag besvara frågorna i löpande text.

Det framgår inte av din fråga om ert hyresavtal gäller på obestämd tid (dvs. löpande) eller om det har ingåtts för en begränsad tid. Ett hyresavtal som är löpande måste sägas upp, medan ett hyresavtal som ingåtts på bestämd tid upphör att gälla när sista datumet passerar som huvudregel. Eftersom lagens utgångspunkt är att hyresavtal gäller för obestämd tid, om det inte har avtalas annat, kommer jag utgå från detta i mitt fortsatta svar. (12 kap. 3 § JB).

Utgångspunkten är att en hyresvärd får säga upp en hyresgäst om denne dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter att förfallodatumet har passerat. 12 kap. 42 § JB. Denna rätt för hyresvärden begränsas dock av att om rättelse sker innan hyresvärden sagt upp avtalet, så får hyresgästen inte skiljas från lägenheten på denna grund. 12 kap. 43 § JB. Dessutom är det så att trots att lägenheten är förverkad enligt tidigare nämnda regler så kan detta ”botas” genom att hyresgästen betalar i efterhand inom 3 veckor från att hyresgästen får meddelande om att denna möjlighet för att få tillbaka lägenheten finns. Dessutom måste socialnämnden i kommunen delges underrättelse om att lägenheten har sagts upp och varför detta har skett, för att vräkningen ska kunna ske. Socialnämnden kan även besluta att inträda som betalningsansvarig mot dig som hyresvärd och du kan då inte säga upp hyresgästen. 12 kap. 44 § JB.

Reglerna avser balansera styrkeförhållandena

Reglerna avser att balansera styrkeförhållanden mellan hyresvärd och hyresgäst. Men utgångspunkten är självklart att du ska få betalt så som ni har kommit överens om. Sammanfattningsvis som du kan se ovan i mitt svar är det dock relativt besvärligt att få en hyresgäst som inte betalar att flytta ut. Det är dessutom ett antal mycket viktiga steg som måste tas och dessa måste dokumenteras väl.

Du får enklast betalt genom att vända dig till kronofogdemyndigheten, där du ansöker om ett betalningsföreläggande.

Jag kan även rekommendera socialstyrelsens råd i frågan och även kronofogdemyndigheten har en informativ sida om hur vräkningsprocessen kan se ut. Hoppas det löser sig för dig och har du fler frågor eller vill ha närmare hjälp att inleda en process mot din hyresgäst, så får du gärna vända dig till vår juristbyrå. De nås enklast på info@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”