Betalningsansvar vid köp av ny bostad i samboförhållande

FRÅGA
Hej.Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt tillsammans.Hon har gått in med en kontantinsats vid köpet.Under boendet har bostadsrätten renoverats under flera gånger.Med mina kontakter har vi fått rabatt på både arbete och material. Dessa utgifter har vi delat på.Båda sakerna har gynnat oss båda, både i levnadsstandard och boendekostnad.Nu tänkte vi flytta till ny bostadsrätt och då vill min sambo att jag går in med halva kontantinsatsen som hon gick in med. Detta utöver kostnaden för den nya bostadsrätten. Det har till och med talats om att jag ska ge henne kontanta pengar (halva insatsen).Är detta rätt och rimligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Hur mycket du ska betala som insats på er nya bostad har tyvärr inget juridiskt svar, men jag kan utifrån vad som framgår i frågan försöka svara på vilken andel av er gamla bostad du kan presumeras äga samt vilka rättsliga konsekvenser ett bostad i samboförhållande ger för att underlätta ditt beslut.

Det framgår inte av frågan att ni båda står på köpehandlingarna för bostäderna. Detta skulle jag starkt rekommendera ifall tanken är att ni ska äga den nya bostaden gemensamt. Detta är viktigt för att båda ägarna måste manifesteras utåt, bl.a. så att personen som står på köpehandlingarna inte ensam kan sälja bostaden (se jordabalken 4 kapitlet 1 §).

Ifall bara en person står på köpehandlingarna verkar det ändå som att kriterierna för s.k. dold samäganderätt är uppfyllda, då det verkar ha presiderats att bostaden skulle vara samägd, båda personerna gått in och betalat samt att ingen annan omständighet verkar tala för något annat. Dold samäganderätt betyder något förenklat att personen har en laglig rätt att bli insatt som ägare i ett formenligt avtal (det vill säga insatt i köpehandlingarna) samt att personen har rätt till halva köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Observera att dold samäganderätt inte är en lagregel, utan en princip som slagits fast av Högsta Domstolen (se b.la. NJA 1980 s 705, NJA 1981 s 693 och NJA 1982 s 589). Vid dold samäganderätt presumeras den andra parten äga halva bostaden, om inte annat kan sägas framgå av exempelvis ett avtal (se1 § Samäganderättslagen).

Jag utgår dock ifrån att ni köpte den gamla bostaden när ni var i samboförhållandet. Detta innebär som huvudregel att bostaden blir samboegendom (se 3 § SamboL). Observera att "ägandet" jag talar om i styckena ovan inte är samma sak som samboegendom. Med samboegendom menas att bostaden kommer ingå i en eventuell sambodelning ifall förhållandet tar slut, det vill säga att värdet kommer delas lika efter att era skulder dragits av (se SamboL 8 och 13 §§). Detta kommer även bli fallet med den nya bostaden. Undantaget till detta är exempelvis ifall ni upprättat ett avtal som anger att sambolagen inte ska tillämpas (SamboL 4 §).

Vad gäller de rabatterade arbetena på bostaden ser jag inga skäl till att det i juridisk mening skulle ändra era andelar av den gamla bostaden, och alltså ge dig rätt till större del av köpeskillingen.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?