Betalningsansvar vid hundangrepp?

Hej! Min hund och en annans hund skulle hälsa på varandra idag. Båda två var kopplade. Den andra hunden morrade och attackerade min hund på en gång. Min hund fick ett bitmärke på benet och han haltade och han haltar fortfarande. Min hund har vi tagit hand om och plåstrat om osv. Han är svullen och har ont. Vi ska till veterinären i morgon.

Jag kollade upp detta och då var tydligen ägaren till hunden som bet skyldig att betala veterinärkostnaderna och eventuellt medeciner.

När jag pratade med ägaren till hunden så hade även hennes hund fått skråmor men inte alls lika stora skador som vår hund.

Hur är det nu? Vem är skyldig att betala?

Med vänlig hälsning,
Linh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Du har helt rätt i ditt påstående om att det är hundägaren till den hund som bet som är skyldig att stå för kostnaderna som bettet orsakar. Det framgår nämligen av 19§ i lagen om tillsyn över hundar och katter (se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1), där det stadgas att de skador som en hund orsakar ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om de har vållat skadan eller ej. Detta kallas för hundägarens "strikta ansvar" och innebär alltså att ägaren är ansvarig för hunden oavsett vad hunden gör och oavsett om ägaren hade kunnat förhindra skadan eller ej. Det saknar således betydelse om ägaren haft hunden kopplad eller ej. Detta ansvar gäller förstås omvänt även dig och din hund. 

Detta innebär att hundägaren har en skyldighet att ersätta den skada som din hund har drabbats av. För att konstatera hur stor ersättning som du har rätt till av hundägaren får man nu vända sig till skadeståndslagen. I juridisk mening klassificeras ett husdjur som "lös egendom", vilket innebär att en skada på t.ex. en hund anses vara en "sakskada". I 5 kap 7§ SkL (se https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1) framgår vilken typ av ersättning som kan krävas vid sakskador, där första punkten räknar upp ersättning för sakens värde, reparationskostnad (vilket i detta fall får liknas med ett besök hos veterinären) samt värdeminskning. Lagtexten känns en aning opassande när det gäller husdjur, men den gäller likväl. När det gäller en partiell skada, som i detta fall där din hund blev skadad men ändå klarade sig (jämför ett föremål som blir totalförstört) så brukar ersättningen beräknas sett till reparationskostnaden (veterinärbesöket) och eventuell värdeminskning. När det gäller just husdjur så blir situationen något speciell, eftersom att veterinärkostnaderna teoretiskt sett kan överstiga djurets rent ekonomiska värde. Högsta Domstolen har dock i ett rättsfall kommit fram till att ett husdjur inte kan likställas med vilket annat föremål som helst, och att det därför är rimligt att en djurägare söker vård för sitt djur även om det skulle innebära en större kostnad (vid intresse, läs detta rättsfall https://lagen.nu/dom/nja/2001s65). 

Slutsatsen av detta är alltså att den hundägare vars hund bet din hund och orsakade den skador är skyldig att ersätta dig för de kostnader som du har orsakats. Motsatsvis så innebär ju detta att även du är skyldig att ersätta de skador som din hund eventuellt orsakade den andra hunden, förutsatt att det var fråga om några nämnvärda skador. 

Hoppas att detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000