Betalningsansvar för sambos skulder

Jag och min sambo är båda folkbokförda på samma adress. Inte gifta. Vi har inte delad ekonomi. Dvs jag har mina pengar och sambon har sina. Vi delar på alla utgifter. Inkomsten är separat. Jag har större inkomst. Min sambo är nu arbetslös och har ingen inkomst men får bidrag från försäkringskassan/arbetsförmedlingen. Min sambo får också hjälp ekonomiskt av sin pappa eftersom vi tycker att ekonomi ska vara individuellt oavsett. MEN vad händer om min sambo blir återbetalningsskyldig till ex försäkringskassan/arbetsförmedlingen för att tex. Fått för mycket bidrag? Eller fått felaktigt bidrag? Om vi säger att min sambo skulle bli återbetalningsskyldig men inte har råd att betala det, har jag då någon skyldighet att betala detta? Jag vill påpeka att det är min sambo som får bidrag och inte jag. Det är heller inte ett bostadsbidrag utan det är ett individuellt bidrag kopplat till just min sambo. Denna situation har inte uppstått ännu men tanken har slagit mig om det skulle bli tal om återbetalning av en viss summa... jag vill inte på något sätt bli återbetalningsskyldig för något som jag anser är min sambos "problem". Vi har inget gemensamt bankkonto, vi har helt skilda banker. Det ända vi gör är att bo ihop som sambos och dela hälften på alla utgifter oavsett inkomst. Kan jag någonsin på något vis, som ogift sambo, bli betalningsskyldig åt min sambo? Om min sambo skulle dra på sig skulder, har jag då någon skyldighet att betala åt min sambo? Vill veta min rätt

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli återbetalningsskyldigt för skulder som din sambo har. De regler som är relevanta för att besvara din fråga finns i Sambolagen (SamboL).

Kan man bli återbetalning för ens sambos skulder?

Vardera person i ett samboförhållande svarar själva för sina egna skulder. Man kan alltså inte bli betalningsskyldig för de skulder ens sambo drar på sig. Som sambor är man fortfarande två ekonomiskt självständiga individer.

Hur kan ens sambos skulder påverka dig?

Om ena sambon i ett samboförhållande är skuldsatt kan detta påverka den andra sambon vid en bodelning. Vid ett samboförhållandes upplösning kan en bodelning bli aktuell, enligt 8 § SamboL. I bodelningen delas samboegendomen upp mellan vardera sambo. Den egendom som räknas som samboegendom är bostad och bohag (möbler) som är inköpt för gemensamt bruk, enligt 3 § SamboL.

Vid bodelningen beräknas hur mycket samboegendom vardera sambo har rätt till. Sedan får vardera sambo räkna av så mycket så det täcker de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde, enligt 13 § SamboL. Huvudregeln är dock att det endast är skulder som hänför sig till samboegendom som får avräknas på samboegendomen. Alltså om ena parten tagit lån för att köpa möbler får detta lån avräknas på samboegendomen. Dock får skulder som inte hänför sig till samboegendom också avräknas på samboegendom om det inte går att erhålla betalning ur annan egendom, enligt 13 § st 2 SamboL.

Kom dock ihåg att sambor inte svarar för varandras skulder, detta innebär att man inte kan avräkna skulder från sin samboegendom till ett högre värde än vad ens samboegendom är värd.

Vad innebär detta för dig?

Du kommer aldrig att bli skyldig att betala de skulder som din sambo drar på sig. Dock kan hans skulder avräknas på hans samboegendom om ni skulle upphöra med ert samboförhållande, men detta kommer inte påverka din andel av er samboegendom.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”