Betalningsansvar för gemensamt lån

2016-03-22 i Fordringar
FRÅGA
Vad händer för medsökande privatperson som skrivit på ett lån, om den som har lånet skulle avlida?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!

Huvudregeln vid gemensamt tagna lån är att Ni är solidariskt betalningsansvariga gentemot banken. Det innebär att banken kan kräva en av er på hela beloppet. Vid dödsfall är det vanligt att medlåntagaren övertar och betalar av hela lånet eller att dödsboet (= den avlidnes kvarlåtenskap) övertar hela lånet. I sådana situationer har den som betalar hela lånet regressrätt mot den andra låntagaren, vilket innebär att den personen har rätt att kräva den andra låntagaren på halva beloppet.

Det ovan nämnda är det vanligaste tillvägagångssättet, men hur det kommer gå till i Ert specifika fall beror på hur låneavtalet med banken ser ut. Avtalet kan vara format på sådant sätt att Ni ansvarar för varsin halva och då kan banken endast kräva Dig på halva beloppet.

Hoppas detta svarade Din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mustafa Sheikh Abdi

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85256)