Betalningsansvar för bolagsmän i enkla bolag

2019-12-14 i Bolag
FRÅGA
I samband med bildande av HB (3 personer) träffas en överenskommelse om inköp av utrustning, vissa inköp genomföres innan bolagets bildande är klart hos Bolagsverket.Därefter hoppar en av deltagarna av och vill inte fortsätta processen. Hur hanteras de kostnader som uppstått för inköpt utrustning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur betalningsansvaret för inköp under handelsbolagets bildande ska fördelas mellan bolagsmännen då en av dem hoppade av innan skulden var betald för inköpen som gjordes innan handelsbolaget var bildat.

Först och främst regleras handelsbolag och enkla bolag i Lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL).

Handelsbolags bildande
Ett handelsbolag bildas genom att två eller fler personer går ihop och avtalar om att skapa ett handelsbolag samt registrerar detta i handelsregistret (1 kap. 1 § HBL). När ni gjorde era första köp hade ni alltså avtalat om att bilda ett handelsbolag, men ni var ännu inte ett handelsbolag.

Betalningsansvar i enkla bolag
Enkla bolag är sådana där två eller fler avtalat om att bedriva verksamhet i bolagsform, utan att ett handelsbolag föreligger (1 kap. 3 § HBL). Ni var alltså vid tidpunkten för dessa inköp ett enkelt bolag.

Bolagsmännens inbördes skyldigheter i enkla bolag bestäms av avtalet som ingicks vid bolagets bildande (4 kap. 1 § HBL). Detta innebär att beroende på hur erat avtal löd så skulle den avhoppande bolagsmannen kunna bunden att betala. Om ni exempelvis sa eller skrev att ni skulle dela lika på inköpskostnaden, så är det ett avtalsbrott av den avhoppande bolagsmannen att inte respektera dessa åtaganden vilket innebär att ni kan föra en skadeståndstalan gentemot denne. Viktigt är dock att detta görs inom 3 år från det att den avhoppande bolagsmannen utförde avtalsbrottet (4 kap. 3 § HBL).

Sammanfattning
De skulder som uppkom innan ni hade skapat handelsbolaget regleras utifrån reglerna om enkla bolag. Detta innebär att era inbördes skyldigheter sinsemellan bestämdes utifrån avtalet som låg till grund för bildandet av ett bolag, vare sig det var skriftligt eller muntligt. Är detta avtal brutet av den avhoppande bolagsmannen, så kan ni andra bolagsmän föra skadeståndstalan mot denne. Notera att talan måste väckas inom 3 år från det att avtalsbrottet begicks.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (655)
2020-08-06 Bolagsstämma beslutsförhet
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

Alla besvarade frågor (82649)