Betalning vid upptäckt - snatteri?

FRÅGA
Hej,Kan man dömas för snatteri om man vid upptäckt betalar för varorna (är rekvisitet ekonomisk skada uppfyllt)? Inget förhör hålls på platsen och polisen tillkallas inte till platsen?Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa stöld

Inledningsvis kan konstateras att snatteri numera benämns som "ringa stöld", (8 kap 2 § brottsbalken). Rekvisiten för denna brottsrubricering är att varuvärdet inte överstiger 1000 kronor, och att inga brottsverktyg har använts, vilket framgår av tidigare avgöranden från Högsta domstolen, (se bl.a. dom B 5097-08 från den 30 sept 2009).

En förutsättning för att kunna dömas för brottet ringa stöld är att brottet är fullbordat. Till skillnad från stöld av normalgraden kan man inte dömas för försök till ringa stöld, och därför krävs det att brottet är fullbordat för att man ska kunna dömas för det.

Brottets fullbordan

Hela varan skall passerat gränsen, där gränsen ytterst avgränsas av butikens utgång; kassaspärren vilken jämställs med transportbandet alternativt larmbågen. Vart denna gräns går beror alltid på butikens utformning i det enskilda fallet. Har man inte passerat sista betalningsmöjlighet kan man alltså inte dömas till ringa stöld, eftersom att ingen ekonomisk skada har uppstått.

Bedömningen gällande brottsrubricering kan bli en annan om butiken erbjuder s.k. "självscanning". Underlåtenhet att scanna varor kan utgöra försök till/ bedrägeri, (9 kap 1 § brottsbalken).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (578)
2020-04-04 Kan man bli dömd för stöld när man har blivit drogad? Vad finns för rätt till försvarare?
2020-04-02 Belastningsregister och överklagan av ringa stöld
2020-03-31 Någon har hittat mitt borttappade bankkort och beställt saker
2020-03-31 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (78734)