Betalning av SL-biljett

Hej

Jag blev miss informerad av SLs trygghetsvärdar att jag skulle kunna nyttja ett resebevis som gäller för en viss åldersgräns. Jag hade frågat dem i förtroende eftersom att jag är nyinflyttad i Stockholm sedan 3 veckor tillbaka(träffade dessa värdar ca 5 dagar in i flytten).

När jag sedan möter en kontrollant så får jag reda på att den biljetten gäller endast för barn och inte för mig och fick en bot på 1550 kronor. När jag överklagar min bot och hänvisar till lagen som säger "Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet." där jag anser att jag i god tro gjort rätt för mig som köpt det busskort jag fått föreslaget av en officiell SL-anställd.

Min överklagan har blivit nekad två gånger och jag är nu hotad att få ärendet prövat i tingsrätten. Kan jag ha gjort fel som "inte läst på hemsidan istället för att lyssna på en av SLs personal" som kontrollanten påpekat?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet "ursäktlig" innebär i stort sett att det måste ha funnits en god anledning till att du inte hade en biljett under de omständigheter som du har. Det är svårt för mig att uttala vad som innefattas i ursäktlig, men absolut skulle det gå att argumentera för att du i god tro köpt den biljett som en officiell SL-anställd rekommenderat. Eftersom informationen däremot finns på hemsidan hade det inte krävts en särskilt stor ansträngning från din sida att kontrollera dessa uppgifter.

Det kan vara bra att tänka på att den som förlorar ett tvistemål får stå för både sina egna kostnader, men även motpartens kostnader, se 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). I ditt fall är det som yrkas lägre än ett halvt prisbasbelopp (23 650 kr år 2020), vilket innebär att inte alla kostnader skulle täckas av den förlorade parten. Detta innebär att ingen av parterna kan begära ersättning för ombudsarvoden, med undantag för en timmes rådgivning, vilket brukar vara den största kostnaden i tvistemål. Ansökningsavgiften för ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp är 900 kr.

I ditt fall kommer den förlorande parten ersätta dig för det som nämnts ovan och om du har anlitat ett ombud kommer du att behöva betala själv för ombudet, detta innebär att det i princip inte blir några kostnader för den vinnande parten. Om det däremot är fallet att du förlorar målet kommer du behöva ersätta motparten med det som angetts ovan, samt dina egna kostnader i form av ansökningsavgift, rättslig rådgivning, resa och uppehälle.

Mitt råd till dig är att tänka över de kostnader som kan komma att uppstå för dig om målet går till domstol och om du tycker att det är värt det, eftersom boten du har fått rör sig om en relativt liten summa.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia NordströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”