Betalning av överlåtet enkelt skuldebrev

2015-12-20 i Fordringar
FRÅGA
Kan den nya borgenären vid ett överlåtande av ett enkelt skuldebrev kräva mig på betalning innan förfallodagen?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan regleras i lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Vid en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev har du som gäldenär ett starkare skydd än vid en överlåtelse av ett löpande skuldebrev. Detta innebär att den nya borgenären inte kan få bättre rätt än överlåtaren, vilket framgår av 27 § SkbrL.

Om förfallodag inte hade varit avtalad hade den nya borgenären precis som överlåtaren kunnat framföra krav på betalning enligt 5 § SkbrL. Då förfallodagen i ditt fall är avtalad och den nye borgenären enligt 27 § SkbrL inte kan få bättre rätt än överlåtaren kan du inte krävas på tidigare betalning.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll