Betalning av hyra efter att ett samboförhållande har upphört

FRÅGA
Jag och min sambo har separerat. Lägenheten vi bott i är hans och har bott där flera år innan mig. Jag har nu flyttat ut och han bor kvar i lägenheten. Mitt ex vill att jag ska betala 3 månadshyror trots att jag flyttat ut och han är den som står på kontraktet. Har han rätt till detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om betalning av hyra efter att ett samboförhållande upphört.

Regleringen rörande fördelning av egendom då sambor separerar finns i sambolagen. När ett samboförhållande upphör ska vad som utgör samboegendom fördelas mellan parterna om någon av parterna begär det ( 8 § sambolagen). Samboegendom består bland annat av parternas gemensamma bostad om den har förvärvats för gemensam användning ( 3 § sambolagen). Du skriver att din sambo bodde i den aktuella lägenheten i flera år innan du flyttade in till honom. Du skriver även att endast din sambo står på kontraktet. Den aktuella lägenheten utgör därmed inte samboegendom och ska därför inte delas i en eventuell bodelning emellan er om ni inte har upprättat ett samboavtal där något annat finns avtalat ( 9 § sambolagen). Lägenheten tillhör därmed din sambo. Du har därmed ingen skyldighet att betala hyra för lägenheten efter att du har flyttat ut om inte du och din sambo har avtalat om att du ska göra det.

Jag vill även nämna att det finns ett undantag som i vissa situationer kan ge den sambon som inte har rätt till lägenheten, rätt att i vissa fall ta över lägenheten (22 § sambolagen). Detta undantag kan tillämpas om det skulle vara så att sambon som annars inte skulle ha rätt till lägenheten bäst behöver lägenheten och det i övrigt kan anses skäligt att denne ska få bo kvar i lägenheten. Detta undantag tillämpas dock oftast då sambona har barn tillsammans. Om inte gemensamma barn krävs det att synnerliga skäl föreligger för att undantaget ska tillämpas. En begäran om att ta över lägenheten måste göras inom ett år från att samboförhållandet upphört (22 § andra stycket sambolagen). Detta är dock något som du skulle kunna begära om du villl och om förutsättningarna för detta föreligger. Du kan inte bli tvingad att ta över lägenheten.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2731)
2020-09-26 Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?
2020-09-23 Hyresvärd och hyresgäst - sambor?

Alla besvarade frågor (84484)