Betalning av ärvd faktura

FRÅGA
härVi har fått ärva en 25 år gammal faktura på 16000kr , måste den verkligen betalas
SVAR

Hej!

Jag tolkar er fråga om att det rör sig om ett dödsfall, svaret är i sådana fall att den inte behöver betalas av er personligen. Detta på grund av huvudregeln om att man inte ärver skulder. Vid ett dödsfall bildas ett dödsbo. Det är tillgångarna i dödsboet som ska betala skulderna och det är således inte dödsbodelägarna som är personligt ansvariga för att betala skulderna.

Emellertid så måste den dödes skulder betalas av dödsboet innan någon utdelning ur dödsboet sker till dödsbodelägarna, om täckning inte finns i dödsboet kommer skulden att avskrivas.

Alltså, inte ni personligen men dödsboet kan vara tvunget att betala fordran. I och med att fakturan är 25 år gammal uppkommer dock frågan om huruvida denna faktura kan vara preskriberad. Jag vet inte vad det är för fordran som det rör sig om, men följande kan sägas; en konsumentfordran preskriberas efter 3 år, och en fordran mellan privatpersoner preskriberas efter 10 år, se härom 2 § preskriptionslagen. Vid fordran på skadestånd i anledning av brott se 3 § preskriptionslagen. Om det rör sig om en regressfordran se 4 § preskriptionslagen.

Förutsatt att inte borgenären vidtagit preskriptionsavbrytande åtgärder enligt 5 § preskriptionslagen, förefaller det sannolikt som att preskriptionstiden har inträtt, varpå borgenären i sådana fall förlorat sin rätt att utkräva sin fordran (se härom 8 § preskriptionslagen), varför i sådana fall inte heller dödsboet behöver betala denna.

Sammanfattningsvis; Ni som dödsbodelägare är aldrig personligen skyldiga att betala ärvda skulder eftersom att man inte kan ärva skulder. Beroende på omständigheterna och typ av fordran kan dock dödsboet bli skyldigt att betala fordran, men eftersom det gått 25 år förefaller detta som tämligen osannolikt.

Hoppas ni fick svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att återkomma!

Preskriptionslagen återfinns här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88378)