Betalat tavlor själv - vad händer vid ev. separation?

Hej!

Jag bor sambo och har inte skrivit på samboavtal. Jag har köpt tavlor/konst med mina egna pengar till vårt gemensamma hem. Jag har kvitton och det dras från eget konto.

Vad händer om vi gör slut?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För sambos gäller sambolagen (SamboL).

Samboegendom

Det som ska fördelas då ett samboförhållande upphör är samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom är er gemensamma bostad samt bohag. Detta förutsätter dock att bostaden och bohaget är införskaffat för ert gemensamma bruk (3 § SamboL). Sådant som en sambo "tar med in" i samboförhållandet är således inte samboegendom.

Definition av bohag

Med sambors gemensamma bohag menas sådant inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Undantaget är sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål (6-7 §§ SamboL). Som jag förstår det faller inte tavlorna under undantaget, utan ska anses utgöra ert gemensamma bohag.

Vad händer vid en separation?

Vid en separation ska all samboegendom delas upp lika mellan er båda (14 § SamboL). Undantaget här är om samboförhållandet varit under en kortare period eller om den ena sambon är mycket rikare än den andra eller det på ett eller annat sätt vore orimligt att den ena sambon skulle behöva "ge bort" så mycket egendom (15 § SamboL). Är konsten av stort värde kan undantaget bli tillämpligt, men det innebär endast att det kommer jämkas. Det vill säga att istället för att dela helt jämnt kan fördelningen bli en annan, men din sambo kommer likväl få ta del av konsten.

Rekommendation

Min rekommendation blir därför att, om du inte vill att konsten ska delas upp vid en eventuell separation, skriva ett samboavtal med din sambo som klargör att konsten inte ska anses vara samboegendom. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och undertecknas av er båda, men har i övrigt inte så omfattande formkrav (9 § SamboL).

Jag hoppas detta besvarat din fråga och att er situation löser sig på ett bra sätt!

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”