Betalar skatt i Danmark för utdelningar där när jag bor i Sverige, varför?

FRÅGA
Hej, är svensk medborgare och bor i Sverige och är normalt skappepliktig. Har en dansk pensionslösning som heter ratepension(betalar ut om tidigast 5 år) som står i mitt namn och jag förvaltar den själv. Trots att jag är svensk medborgare drar min dansk bank withholding tax på aktieutdelningar vilket enligt dem beror på att pensionen ligger i Danmark men ägaren till pensionen är svensk och borde väl då inte betala withholding tax(15%) av aktieutdelningar. Vad är det som gäller ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.

Svaret på din fråga regleras dels av svensk skatterätt, men också av dansk skatterätt och dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna. Dansk skatterätt kan jag inget om, men jag kan anta vad som händer där eftersom du ger mig facit och jag vet hur dubbelbeskattningsavtalet ser ut.

SAMMANFATTAT SVAR:
Det är faktiskt helt i sin ordning att du beskattas 15 % i Danmark eftersom Danmark inte får ta ut mer skatt till följd av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Dubbelbeskattningsavtalet gör även att Sverige ska avräkna den skatten du betalar i Danmark.
Den svenska skattesatsen på utdelningar är 30 %, vilket medför att du betalar 15 % i Danmark och därför får Sverige bara ta ut de 15 % som återstår eftersom Skatteverket ska avräkna den danska skatten.

Eftersom det här rör pension så kanske den inte beskattas i Sverige nu och därför måste avräkningen jag pratar om ske senare. Att den måste ske senare kan innebära att skatteverket inte gör det automatiskt. Det är tyvärr svårt att veta och därför bör du nog kontakta dem och kontrollera. Du ska helt enkelt inte behöva betala mer skatt totalt än vad du gjort om utdelningarna skedde i Sverige.

LÄNGRE GENOMGÅNG:
Obegränsat och begränsad skattskyldighet:
Eftersom du bor i Sverige så är du obegränsat skattskyldig här. Inkomstskattelagen 3:3. (Förkortas IL i fortsättningen). Det innebär att du betalar skatt i Sverige för inkomster både i Sverige och i utlandet. IL 3:8.
I Danmark kan du vara antingen begränsat skattskyldig, eller obegränsat skattskyldig där också. Om du kikar i 3:3 så antar jag att punkten ”tidigare bott här och har väsentlig anknytning” skulle kunna stämma in på dig.
Men, vad vi kan utgå ifrån är att du alltså är någon form av skattskyldig i Danmark också, eftersom alla länders regleringar bygger på att det finns två sorters skattskyldighet i stort sett, en för invånare, och en för alla andra.
Samtidigt som man är obegränsat skattskyldig i sitt hemland så är man begränsat skattskyldig i alla andra länder och betalar skatt för vissa inkomster som anses särskilt knutna till de länderna. IL 3:17 och 18.

Hur beskattas utländska personer som äger svenska aktier?
I Sverige så har vi exempelvis kupongskatt som regleras av kupongskattelagen. Den medför att alla begränsat skattskyldiga får betala 30 % skatt i Sverige för utdelning från Svenska aktiebolag som de äger. Kupongskattelagen 4 §.
Detta för att uppnå en neutralitet eftersom obegränsat skattskyldiga i Sverige också betalar 30 % i skatt. Det handlar lite om att uppnå en neutralitet för att utländska investerare inte skattefritt ska få utdelning från svenska bolag och därför kunna investera ännu mer än svenska investerare. (All skattelagstiftning bygger en hel del på likabehandling av både egna och utländska medborgare men samtidigt små försök till protektionism).

En person som är obegränsat skattskyldig i Danmark är alltså begränsat skattskyldig i Sverige. Om den personen får utdelning av svenska aktier ska han alltså betala 30 % skatt i Sverige enligt svensk lagstiftning. Precis som du åker på att betala 15 % skatt på utdelningar från dina danska aktier.

Måste man betala skatt i flera länder då?
I ditt fall så drabbas du ju alltså av en skatt i Danmark för att du är begränsat skattskyldig där, och samtidigt eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige så ska du betala skatt för samma utdelning i Sverige eftersom Sverige kräver dig på skatt för både inkomster inom Sverige, men också från utlandet.
För att lösa sådana situationer så finns det dubbelbeskattningsavtal mellan länder för att mildra skattetrycket. De flesta länderna vill att folk som investerar pengar eller arbetar ska kunna röra sig mellan länder och investera och därför ska man inte bli avskräckt av att investera i olika länder och sedan tvingas betala dubbel skatt.

Mellan de nordiska länderna har vi ett nordiskt skatteavtal som helt enkelt avgör vilket land som ska ta ut skatt när en person beskattas för samma inkomst i flera länder. Eftersom du beskattas teoretiskt i både Danmark och Sverige så ska alltså Danmark och Sverige tillämpa dubbelbeskattningsavtalet när de beskattar dig. Dubbelbeskattningsavtalet kan du hitta här.

Tillämpning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet på dig:
För att tillämpa avtalet så går du ner till själva avtalet som benämns ”Bilaga 1”. Där kikar man först i Artikel 1 för att kolla att det är tillämpligt, och det är det eftersom du bor i Sverige.
Därefter kikar man att skatten omfattas i artikel 2, vilket det antagligen gör eftersom jag inte kan dansk skattelagstiftning.
Därefter ska man avgöra din hemvist enligt avtalet i artikel 4. Om du är begränsat skattskyldig i Danmark som du antagligen är så kommer du enligt avtalet ha hemvist i Sverige.

Därefter går man till s.k. fördelningsartiklar som berör olika inkomster. När det gäller utdelningar så är det artikel 10 i just det här avtalet. Först kikar vi på punkten 1. Där framgår, lite kryptiskt att eftersom du bor i Sverige och får utdelning från Danmark så får utdelningen beskattas i Sverige.
Dvs, Sverige får kräva dig på 30 % skatt för utdelningen du får i Danmark.
Därefter kikar vi på punkten 3. Där framgår att ”får beskattas OCKSÅ i den avtalsslutande part där bolaget har hemvist”.
Dvs, om bolaget är danskt, ja då får Danmark också beskatta utdelningen, dock med högst 15 %.

Det innebär alltså att den här artikeln fortfarande ger både Danmark och Sverige rätt att beskatta. Men Danmark hindras till 15 %. Precis den skatt som du säger att de kräver dig på. Danmark verkar alltså tillämpa avtalet helt korrekt. Men Sverige hindras ju inte. Betyder det att Sverige får dra 30 % skatt också? Nej.

Vi måste därför gå till artikel 25 som är den sista utposten för att undanröja dubbelbeskattning. Sverige berörs ganska långt ner i artikeln som punkt 6.
”Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller c) föranleder annat,
1) - med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (också i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) - från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,”

Punkten b och c föranleder inget annat kan jag säga och Skatteverket i Sverige ska därför avräkna den skatt du betalat i Danmark.

Sverige hindras alltså från att ta ut 30 % enligt artikel 25 samtidigt som Danmark hindrades från att ta ut mer än 15 % genom artikel 10.

Resultatet blir alltså att du betalar 15 % skatt i Danmark för din utdelning på aktier där och 15 % i Sverige eftersom även Sverige hindras från att ta ut standardskattesatsen på 30 %.

Speciella problem i din situation:
Eftersom det här rör pensionssparande så kan det kanske uppkomma problem eftersom den kanske inte beskattas på samma sätt i Sverige och att du i dagsläget därför inte betalar någon skatt på utdelningarna här(?).

Pensionssystemen kan skilja sig åt rejält och därmed göra att den skatt som du faktiskt betalar nu i Danmark istället måste avräknas från den svenska inkomstskatt du kommer behöva betala när din Danska pension väl betalar ut pengar till dig.
Jag rekommenderar dig att hålla koll på vad du betalar i skatt så att den här avräkningen faktiskt sker.
Det är inte säkert att skatteverket i framtiden när de ser att du får pensionsutbetalningar inser att du redan betalat viss skatt i Danmark på din pension samtidigt som den byggts upp om inte liknande gjorts i Sverige.

Om det hela sker samma år så är det enklare för skattemyndigheterna att samverka, men när det går många år emellan som det kan bli här så är det inte lika säkert att det faktiskt blir rätt i slutändan.
Du bör därför se till att spara dina deklarationer och skattebesked från Danmark, och kanske även dubbelkolla med skatteverket så att avräkning senare sker så du inte behöver betala mer skatt än vad du faktiskt borde.

Om du behöver mer hjälp:
Du kan kontakta Lawlines juristbyrå om du behöver biträde vid en tvist eller hjälp med att upprätta ett avtal eller liknande. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Om du skulle ha några frågor gällande just det här svaret och det är något som behöver förklaras utförligare eller om det finns följdfrågor så kan du även då kontakta mig via emailen ovan.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (310)
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?

Alla besvarade frågor (98465)