FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/11/2021

Betala vid missad vaccinationstid

Jag hade vaccinationstid och missade den och har fick en faktura på 400kr som jag inte har fått någon information om att det skulle komma

Är jag skyldig att betala även om jag inte blivit informerad om konsekvenserna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Det finns ingen lagstiftning på området, vi får istället använda oss av praxis och allmänna rättsgrundsatser.

Pacta sunt servanda är en av huvudprinciperna inom svensk avtalsrätt. Principen innebär att avtal skall hållas. Har du bokat och avtalat om vaccinationstid och du inte dyker upp är detta ett avtalsbrott på din sida. Den som skulle utföra vaccinationen har rätt att ta ut en avgift, förutsatt att villkoret att ta ut avgift vid missad tid har införlivats i ert avtal. En konsument ska alltså bli informerad av vad som gäller i samband med bokningen. Huvudregeln anses vara att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För standardvillkor krävs att näringsidkaren vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på dem senast i samband med avtalsingåendet. Huvudregeln är att betungande villkor som en avgift vid uteblivet besök ska konsumenten särskilt uppmärksammas.

Dock så är det så att inom vissa branscher anses konsumenter vara medvetna om förekomsten av allmänna villkor och kan därför bli bundna av dessa utan att bli särskilt upplysta om dessa före avtalsingåendet( se NJA 1978 s. 432). Att ge den ena avtalsparten en rätt att ta ut en avgift vid en missad tidsbokning är ett väldigt vanligt villkor i ett standradavtal.

Vårdbranschen är en sådan bransch där konsumenter ska anses vara medvetna om att vissa allmänna villkor gäller. Det är sedvanligt inom branschen att ta ut en avgift för missade besök. Vanligt är till exempel att avbokning måste ske 24 timmar innan. Tyvärr så tror jag att du blir skyldig att betala för din missade vaccinationstid.


Hoppas jag kunnat hjälpa dig få svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor

Vänliga hälsningar,

My StenquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning