Betala skatt vid avyttring av bostadsrätt

2019-08-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejMåste man betala skatt på vinsten i Sverige av försäljning av en bostadsrätt i Sverige, om man vid försäljningstillfället är inskriven i ett annat EU- land.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i inkomstskattelagen (1999:1229).

Vilket inkomstslag?

Kapitalvinster vid försäljning av en bostad ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen). Med kapitalvinst avses vinst vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § inkomstskattelagen).

Detta innebär att du måste betala skatt för en eventuell vinst vid avyttring av bostadsrätten i inkomstslaget kapital, eftersom bostadsrätt betraktas som en tillgång i lagens mening.

I ditt fall bör du även betraktas ha en begränsad skattskyldighet enligt 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Innebörden av detta framgår av 3 kap. 18 § 10 p. inkomstskattelagen. Däri stipuleras att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en bostadsrätt i Sverige. Du har alltså en deklarationsskyldighet för en eventuell bostadsrättsförsäljning.

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget innebär detta att du måste betala vinstskatt vid en avyttring av bostadsrätten, även om du vid försäljningstillfället var inskriven i ett annat EU-land.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A27 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-08-21 06:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (296)
2019-09-10 Hur beräknas vinstskatten vid försäljning av bostad?
2019-09-10 Hur räknar vi ut försäljningspris och latent skatt?
2019-08-31 Vad gäller skattemässigt vid gåva av bostadsrätt?
2019-08-20 Betala skatt vid avyttring av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (72983)