FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter27/03/2018

Betala parkeringsbot trots att jag har giltigt tillstånd (som inte syntes)?

Hej! Jag har fått en parkeringsbot för att jag " uppställt bilen på reserverad förhyrd p-plats". Detta är en parekringplats som jag betalat för. För att stå på platsen skall man ha parkeringstillstånd. Vilket jag har haft. Problemet är att parleringstillståndet har gått ut. Jag har antagit att det skall komma ett nytt och haft det gamla under tiden. Efter att jag fick boten ringde jag till föreningen och frågade varför jag fått en bot, varpå de berättade att de skickat ut nya parkeringstillstånd för tre månader sen. Jag sa att jag inte fått något men att jag har betalat för parkeringen. Måste jag betala parkeringsboten? Trots att jag inte fått något nytt parkeringstillstånd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen som gäller i detta fall och som återfinns i 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, stadgar att kontrollavgift inte ska tas ut om avgiften framstår som uppenbart oförsvarlig. Av förarbetena framgår att kontrollavgift inte får tas ut i de fall försummelsen berott på någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur.

I ditt fall har du parkerat utan parkeringstillstånd och i efterhand uppvisat ett giltigt tillstånd. Den omständigheten att du kan uppvisa att giltigt parkeringstillstånd är inte en sådan omständighet som medför att du med laglig rätt kan undslippa kontrollavgiften. Från rättspraxis kan nämnas en dom från Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål FT 2427-03, meddelad den 6 november 2003. I rättsfallet konstaterade domstolen att innehav av ett giltigt parkeringstillstånd, inte kan befria en person från kontrollavgift om det inte varit väl synligt vid kontrolltillfället. Att du kan uppvisa parkeringstillståndet i efterhand spelar alltså, dessvärre, inte någon roll.

Om du anser att du har rätt kan du bestrida kontrollavgiften. Parkeringsbolaget måste i så fall dra saken till tingsrätten där båda parterna ges möjlighet att föra fram bevisning för att styrka sin sak. Ett mål om kontrollavgift klassas som ett s.k. "småmål". Det innebär att du, om du förlorar målet, inte blir tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Däremot finns det, vid negativ utgång, risk för att du måste betala ränta på den ursprungliga kontrollavgiften. Vill du anlita ett juridiskt biträde kostar det naturligtvis också.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?