Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Hej!

Finns det någon prejudicerande dom att en hyresgäst (andra hand) inte behöver betala hyra under avtalad uppsägningstid med anledning av påstått hot om våld/våld?

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Betala hyra under avtalad uppsägningstid?

Som utgångspunkt gäller att avtal ska hållas. Med andra ord är man bunden vid att betala hyra under en avtalad uppsägningstid. Det finns (mig veterligen eller som jag kan finna) inget prejudikat som berör denna fråga. Det finns dock vissa möjliga argument som kan användas för att en hyresgäst inte ska behöva betala hyra i en sådan situation. En möjlighet är om hoten om våld medför att det inte är möjligt att kvarstanna i lägenheten under uppsägningstiden, eller om hyresvärden till och med fysiskt hindrar hyresgästen från sådant nyttjande (till exempel genom att ha återtagit nycklar). I sådana fall anses det vara ett hinder i nyttjanderätten som berättigar hyresgästen till skälig nedsättning av hyran och därtill skadestånd (12 kap. 16 § första stycket 2 punkten och 12 kap. 11 § första stycket 3 och 4 punkten jordabalken). Nedsättningen ska motsvara hindret i nyttjanderätten, vilket i ett sådant fall som du nämner skulle motsvara hela hyran. Dock har man endast rätt till nedsättning efter att man har påtalat bristen till hyresvärden (NJA 1916 s. 148). Det kan dock tänkas räcka med ett "konkludent handlande" i ett fall som detta, det vill säga att man flyttar ifrån lägenheten i protest.

En annan möjlighet är att argumentera för att det vore oskäligt att behöva betala hyra under uppsägningstiden, utifrån 36 § avtalslagen. Även i detta fall bör det krävas att hyresgästen har fått flytta ifrån lägenheten på grund av hoten. I ett sådant läge skulle det kunna anses vara oskäligt att kräva hyra av hyresgästen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att man kan begå avtalsbrott och bli skadeståndsskyldig om man som hyresgäst håller inne sin betalning utan faktisk rätt till det. Man bör därför kontakta hyresnämnden i en sådan situation för att närmare undersöka olika möjligheter. Kontaktuppgifter dit hittar du här.

Sammanfattning

Det finns ingen prejudicerande dom för den situation som du berör. Däremot berörs ovan potentiella argument som kan användas i förevarande fall.

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000