Besvarar Lawline skolfrågor?

FRÅGA
B dör efter en tids sjukdom och efterlämnar sin make E, sin dotter S från ett tidigare äktenskap och S:s son K. Dessutom efterlämnar hon sin ömma moder och två bröder. E som är mycket förmögen har en hel del värdefulla tavlor om ca 200 000 kr som han ärvt av släktingar. Han har dessutom ytterligare tillgångar om ca 400 000 kr. B däremot ägde inte så mycket, men efterlämnar omkring 100 000 kr i tillgångar. Paret saknar skulder.Vem kommer att få ärva efter B och har E någon möjlighet att påverka arvets storlek.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lawline har som policy att inte besvara skolrelaterade frågor. Eftersom din fråga verkar vara sprungen ur ett skolarbete kan jag därmed inte besvara den. Mitt tips är att du tittar i ärvdabalken (1958:637) för att se hur arvet fördelas och i äktenskapsbalken (1987:230) för att se vad som händer när en gift person avlider.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?