Bestridande av parkeringsböter

2015-05-12 i Parkeringsböter
FRÅGA
HejMin vän har parkerat sin bil i min parkeringsplats som tillhör min fastighet. Vi fick 2 böter för parkeringen. Jag vände mig till parkeringsbolaget och upplyste dem att parkeringsplatsen tillhör mig men det vägrar att ta bort avgiften. Får dem verkligen skriva böter på min parkeringsplats och vägra att bort det? Vad kan jag göra åt saken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Har fordonet parkerats på privat mark gäller lagen on kontrollavgift. Enligt 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området ta ut kontrollavgift om ett fordon parkerats i strid mot förbud eller villkor som markägaren har beslutat. Har man fått en kontrollavgift och anser att den är felaktig så finns det möjlighet att bestrida den. Till att börja med ska man ta kontakt med markägaren eller parkeringsbolaget, vilket du redan gjort. Det kan vara relevant att vända sig direkt till bolaget som tillhandahåller tjänsten för att få tillgång till handlingar och övrigt material som låg till grund för bedömningen när parkeringsboten utfärdades. Till skillnad från vad som gäller vid felparkeringsavgift (alltså parkering på kommunal mark), inte betala kontrollavgiften om man vill bestrida den. Ett betalande brukar nämligen ses som ett erkännande att man parkerat fel och fakturautställaren anser då ärendet som avklarat och vidtar inga fler åtgärder. Betalar man in en kontrollavgift som man anser felaktig måste fordonsägaren istället ansöka om stämning mot fakturautställaren.

Kontrollavgiften bör bestridas skriftligen, se till att få med alla omständigheter och bevis samt bifoga kopior på handlingar, exv. fotografier, som du vill åberopa till stöd för din sak. Håller markägaren/parkeringsbolaget fast vid sitt krav på betalning men man fortfarande anser att man har rätt så bör man upprepa bestridandet för att undvika att kravet lämnas för indrivning. Om bolaget vidhåller sitt krav på betalning efter ditt bestridande ankommer det på parkeringsbolaget att få saken prövad i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum, 9 § 2 st lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Skulle det däremot gälla en parkeringsanmärkning från parkering på kommunens gator regleras situationen i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Betalningsansvaret kan bestridas genom att skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvaret. Se 9 § lag om felparkeringsavgift. Ett bestridande måste komma in till polismyndigheten inom sex månader och du vänder dig i så fall till polismyndigheten i det län bilen stod parkerad.

Hoppas detta gett svar på din fråga!

Vänligen,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (403)
2020-06-30 Bestrida parkeringsböter?
2020-06-30 Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?
2020-06-26 Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?
2020-06-25 Var får man parkera?

Alla besvarade frågor (81763)