Bestridande av lag

FRÅGA
Hej!Kan man bestrida en lag?Detta gäller lagen om gallring av belastningsregister. Kan man på något sätt bestrida lagen i rätten om man lyckas bevisa att belastningsregistret kommer ha en stor negativ effekt på framtiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt sett är det möjligt att bestrida en lag, däremot krävs starkt stöd för detta i överordnad lagstiftning. Exempel på överordnad lagstiftning är EU-rätt (fördragen, direktiv och förordningar) samt svensk grundlag (regeringsformen m.fl.). Att en lag ogiltigförklaras händer väldigt sällan och går då ofta via EU-domstolen. Rent generellt sett är det sällan värt att driva en process för att ogiltigförklara en lag då lagstiftaren näst intill alltid har en starkt grund till varför lagstiftningen ser ut som den gör. Dessutom tar man hänsyn till överordnad lagstiftning. Innan en lag blir till ses den över av Lagrådet som i sådant fall kommenterar att lagen strider mot överordnad lagstiftning och lagen blir då inte till. Just att en lag skulle ha en negativ effekt är inget starkt argument. I så fall måste man argumentera för att lagen på något sätt strider mot till exempel artikel 7 i EU-stadgan, rätten till privatliv.

Sammanfattningsvis är det alltså väldigt svårt, näst intill omöjligt, att bestrida en lag men i undantagsfall kan det gå.

Vänlingen,

Fabian Lidåkra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (713)
2020-07-30 Felbetalning och polisanmälan
2020-07-30 Kan en privatperson föreslå en lagändring?
2020-07-28 Var hittar man rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen?
2020-07-27 Får hundar vistas på privat badplats?

Alla besvarade frågor (82559)