​BESTRIDANDE AV FAKTURA OCH VILANDEFÖRKLARING I DOMSTOL

Hejsan.

Vår vägförening har ansvaret för vägombyggnation i samband med nedläggande av vatten och avloppsledningar i våra vägar inom Nacka kommun. Vi 127 fastighetsägare har alltså enskilt huvudmannaskap för våra vägar. Budgeten för ombyggnationen röstades igenom på en extra stämma. I efterhand har oklarheter uppdagats i denna budget och tillräckligt antal fastighetsägare har opponerat sig för att styrelsen enligt lag skall kalla till en ny extra stämma. Det har inte styrelsen gjort inom en vecka från att kravet kom upp från fastighetsägarna och därför har ärendet överlämnats till länsstyrelsen. Vägföreningen har skickat oss fastighetsägare en faktura på 85.000 vardera och som ska vara betald senast den 31/6. Min fråga är om man låta bli att betala/ överklaga fakturan i nuläget eftersom hela budgetfrågan/krav på ny extra stämma runt budgeten, ligger hos länsstyrelsen för behandling? Kan man annars "deponera" pengarna på något sätt tills länsstyrelsen "sagt sitt" runt frågan om vägföreningen enligt lag måste kalla till en ny extra stämma runt budgeten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör dels om det finns någon möjlighet att bestrida fakturan på grund av den förestående prövningen hos länsstyrelsen alternativt om det finns någon möjlighet att deponera summan i avvaktan på länsstyrelsens beslut. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och därefter applicera detta på ditt fall.

Gällande rätt och applicering.

Inledningsvis finns en Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Min bedömning är dock att ingen av de punkter som räknas upp där passar in på den situation du nu beskriver. Du har emellertid andra alternativ att tillgå. Det första du ska göra är att bestrida fakturan från vägföreningen. Detta gör du skriftligt till motparten antingen med epost eller brev. Det är viktigt att du sparar en kopia på bestridandet för att kunna bevisa att du bestridit fakturan samt när du bestred den. Du ska tydligt ange varför du bestrider fakturan samt datum. Invänta därefter motparts agerande. Skickar vägföreningen påminnelse så bestrider du igen. Om vägföreningen vänder sig till kronofogden så bestrider du fakturan till dem. Du får inte några betalningsanmärkningar förutsatt att du bestrider fakturan inom 10 dagar från det att du blivit delgiven. Efter detta är det upp till motparten att bestämma sig för om de vill vända sig till domstol eller inte. Om vägföreningen vänder sig till domstol så rekommenderar jag att du begär att målet vilandeförklaras, enligt rättegångsbalken 32 kap 5 §, i avvaktan på länsstyrelsens beslut i frågan. Genom att göra på detta sätt behöver du aldrig betala pengarna innan beslutet har fattats vid länsstyrelsen. Det enda du riskerar är i så fall att behöva utge viss ränta för den händelse att länsstyrelsens beslut inte blir i gynnande riktning för dig. Ett annat alternativ är att betala fakturan och därefter stämma vägföreningen om det visar sig att beslutet fattats på felaktiga grunder. Detta är mer riskabelt eftersom det förutsätter att vägföreningen har en möjlighet att återbetala summan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”