Bestridande av faktura från Radiotjänst

2017-05-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, Min dotter vart uppringd av någon som frågade efter hennes mamma och hon hänvisade till att ringa henne, då frågade hen om hon tittade på tv och har en tv och hon svarade jag vet inte riktig då hon inte tittar på tv alls. Då frågade personen igen om det finns en tv i huset och hon svarade jag vet inte så noga för jag bor inte där så ofta men mina föräldrar hade en tv förut. Då frågade hon vem som ringer å e lite stressad å säget att hon förbereder sig för ett prov i skolan, då presenterade de sig som Radiotjänst å i samma mening också påtalade att min dotter har fyllt 18 och är därmed ansvarig och betalningsskyldig till tv-avgiften i hushållet som hon bor i till och från! Hon svarar då också igen att varken hon eller vi ser på tv men sagt att hon sett en tv i hushållet men då inte om den funkade eller ens finns kvar längre där! Samtalet fortsätter en stund med detta och några dar senare kommer ett inbetalnings kort i hennes namn! Vi har i hushållet haft både tv och kabelkanaler som sagts upp för ett tag sen och även då avregistrerat detta med acceptans från Radiotjänst och vi har inte tv överhuvudtaget i huset! Så hur ska man hantera detta så hon inte får problem med obetalda fakturor som inte hon borde ha samt problem i fortsättningen? Oetiska å aggressiva säljmetoder får vi väl svälja.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ibland gör företag misstag då de skickar ut fakturor, vilket gör att du som konsument kan få en felaktig faktura. Antingen kan det vara fel på hela fakturan eller på delar av den. Börja alltid med att kontakta företaget och påtala felet.

Bestrid faktura

Det först din dotter måste göra, eftersom fakturan kom i hennes namn, är att bestrida den. Det gör hon genom att vända sig till Radiotjänsten (företaget) via mail eller brev. I meddelandet ska hon uppge sitt namn, adress, telefonnummer och e-postadress om hon har en sådan. Ange också nummer, belopp och datum på den faktura som hon inte tänker betala och anledningen till varför hon inte betalar.

Om ärendet går vidare till inkasso

Om företaget skickar vidare sitt krav till inkasso ska även inkassokravet bestridas. Det bestridandet ska i så fall skickas till inkassoföretaget, och inte till företaget som ni ursprungligen var i kontakt med.

Samma sak gäller om inkassoföretaget skulle skicka ärendet vidare till Kronofogden. Då är det till Kronofogden som din dotter ska skicka ett bestridande. Kronofogden gör ingen bedömning om kravet är riktigt eller inte, vilket gör att även Kronofogdens krav ska bestridas. Så länge hon bestrider kraven i alla led riskerar hon inte att få en betalningsanmärkning, inte ens om ärendet skulle gå hela vägen till domstol och hon förlorar.

Ta hjälp av konsumentvägledningen

Konsumentvägledningen i din kommun kan ge dig kostnadsfri rådgivning och hjälp om du vill bestrida en faktura. Det är viktigt att du har sparat kopior på dina bestridanden, oavsett om du bestrider via mejl eller vanligt brev. Kopiorna behövs om en konsumentvägledare ska kunna hjälpa dig, det gäller även om ditt ärende skulle gå till domstol.

Tänk på det här:

1) Kontakta företaget om du upptäcker fel i fakturan.

2) Bestrid betalningskrav som du anser är felaktiga.

3) Spara kopia på alla dina bestridanden.

Då ni varit i kontakt med Radiotjänsten tidigare när ni sade upp TV-tjänsterna borde ni ta fram eventuella papper på det som ni kan använda som bevis för er sak.

Radiotjänsten säger själva såhär:

"Alla hushåll och företag som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift. Om du anser att du inte ska betala någon avgift, kan du begära en omprövning. Rättsenheten på Radiotjänst utreder ärendet och när utredningen är klar skickar vi ett skriftligt beslut till dig.

Omprövning

Det är viktigt att du betalar radio- och tv-avgiften i väntan på beslutet (15 §, lag om [1989:41] finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst).

Skicka in din begäran om omprövning till Radiotjänst. Det kan du göra genom att skicka ett meddelande till kundservice eller skriva ett brev till Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 KIRUNA.

Om din begäran om omprövning inkommer senare än fyra veckor efter det att avgiften skulle ha varit betald, ändrar vi beslutet bara om det är uppenbart fel."

"Du kan överklaga ett omprövningsbeslut. Skriv då ett brev till Radiotjänst. Brevet ska innehålla:

Registreringsnummer på det beslut du vill överklaga. Hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Överklagandet ska ha kommit in till Radiotjänst inom tre veckor från den dag du har tagit del av beslutet. Om Radiotjänst inte ändrar beslutet på det sätt du önskar, skickar vi överklagandet till förvaltningsrätten i Luleå."

Om det skulle gå till domstol och ni skulle vilja ha en jurist till hjälp får ni gärna kontakta Lawline igen. Våra jurister har ett timarvode på 1677kr.

Vänligen

Greta Apelman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?