Bestrida testamente

FRÅGA
Hej!Min 90-årige far skrev ett testamente 2006 där han ger bort 100 000 till en kvinna som inte är släkt. Hon har sedan 2004 lurat min far på flera hundratusen och bland annat löst ett lån till henne.Kan vi bestrida testamentet och hävda att hon redan fått sina pengar.Far skrev kassabok så vi kan ta fram underlag på detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arvlåtare, i det här fallet din far, får ge bort egendom till personer som inte står i arvsförhållande till honom utan hinder. Det finns generellt sett inget skydd för bröstarvingar mot att arvlåtaren ger gåvor under tiden den levde. I detta fall så förefaller det vara som så att det inte går att bestrida testamentet.

Det finns emellertid ett förstärkt laglottsskydd som hittas i 7:4 ärvdabalken, som syftar på att skydda bröstarvingar så dessa inte ska lämnas arvlösa. Skulle det vara så att din far har gett bort gåvor som går att likställa med ett testamente så kan gåvan återbäras (7:4 ÄB). Vad som menas med ”likställa med ett testamente” är att gåvan ska ha givits på dödsbädden eller vid ett liknande tillfälle. Eller att gåvan ska givits och arvlåtaren ska haft rätt till att nyttja egendomen fram till sin död.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (944)
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo

Alla besvarade frågor (94232)