Bestrida strafföreläggande

2017-07-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Är det värt att bestrida ett strafföreläggande gällande ringa narkotikabrott där åklagaren inte har några bevis för att du med uppsåt brukat narkotika? I mitt fall har ett blodprov tagits där en mindre mängd THC har påträffats (0,0012 mikrogram per gram blod), utöver det finns inga andra bevis för mitt påstådda brott. Jag var på fest någon dag innan provet togs, där var jag kraftigt berusad och rökte vad jag trodde var cigaretter, eller att jag möjligtvis intagit det via något ätbart.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du anser att du inte visste att det var narkotika du fick i dig (antingen att det var via cigaretter eller mat) så är det absolut värt att inte godkänna strafföreläggandet.

Inom straffrätten gäller den så kallade täckningsprincipen, vilket innebär att för att kunna dömas för en gärning måste gärningsmannens (din) bild av verkligheten överensstämma exakt med den verkliga bilden. Om du då trodde dig äta något vanligt och det i stället nu visade sig vara cannabis, så kan du inte dömas för bruket.

Eftersom det inte går att dömas för att grov oaktsamt ha brukat narkotika, vilket kan argumenteras att du i sådana fall gjort, gäller det just att du brister i täckningsprincipen. Det är då inte straffbart.

Själva strafföreläggandet fungerar så att det är en möjlighet för åklagaren att, för brott folk vill erkänna direkt, utfärda ett bötesbelopp och då inte behöva ta ärendet till domstol. Detta ses av många som ett bra alternativ av processekonomiska skäl. Om du bestrider detta, kommer åklagaren sannolikt istället väcka åtal i behörig domstol. Där är det då åklagaren som har bevisbördan för att du dels haft uppsåt till bruket men även att du inte brister i täckningsprincipen. Där kommer domstolen även pröva din invändning om att du inte var medveten om vad du gjorde. Det blir ju en längre historia än om du bara skulle godkänna strafföreläggandet, men är du oskyldig finns det ju heller ingen anledning att godkänna det.

Hoppas du fått lite klarhet i din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (542)
2021-07-31 En snusdosa med oanade konsekvenser
2021-07-29 Är det olagligt att ha gabapentin i kroppen?
2021-07-27 Kan man ta med icke godkänd medicin in i Sverige?
2021-07-27 Får man ta med medicinsk marijuana till Sverige?

Alla besvarade frågor (94588)