FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter29/03/2015

Bestrida otydliga parkerkeringsböter

parkeringsbot t-korsning 1.5m. Metod stegning? Finns inte en markering

på varken väg eller i korsning. Driver dem med mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Om du känner att parkeringsboten blivit felaktigt utfärdad finns det möjlighet att försöka bestrida den. Ett första steg kan vara att vända sig direkt till bolaget som tillhandahåller tjänsten för att få tillgång till handlingar och övrigt material som låg till grund för bedömningen kring parkeringsboten som utfärdades.

Om bolaget vidhåller sitt krav på betalning efter ditt bestridande ankommer det på parkeringsbolaget att få saken prövad i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum, lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 9 § 2 st.

Hoppas mitt svar hjälper,

Med vänlig hälsning,

Elias KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?