Bestrida kontrollavgift vid olovlig parkering

Hej

Jag har fått en kontrollavgift på min bil som var parkerad i ett område som det inte finns några restriktioner alls och inga skyltar. Jag har fotodokumentation på detta. Kontrollavgiften har utfärdats av ett Fastighetsförvaltningsbolag.

Mina frågor är dessa:

Måste jag betala denna avgift innan jag överklagar?

Var ska jag överklaga?

Kan jag anmäla bolaget för egenmäktigt förfarande, bedrägeri eller något likande eftersom de utan grund bara begär pengar från mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte vilket typ av område som din bil var parkerad på. Eftersom du kallar avgiften för "kontrollavgift" kommer jag att utgå från att du parkerat bilen på privatägd mark (jämför felparkeringsavgift avseende allmän mark).

Bilen var parkerad på privat mark

Enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en avgift (s.k. parkeringsavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot ett förbud som har tillkännagetts tydligt genom skyltning med vägmärken inom området (se 1 och 3 §).

När du fått en sådan kontrollavgift befinner du dig inom det civilrättsliga området. Du är därför inte skyldig att betala bara för du fått ett krav på sådan avgift.

Om du anser att du felaktigt blivit ålagd kontrollavgift bör du istället bestrida betalningskravet hos fastighetsförvaltningsbolaget. Du bör göra bestridandet skriftligt och bifoga handlingarna du vill åberopa som stöd. Det är därefter upp till bolaget att avgöra huruvida om de kommer att vidhålla sitt krav på betalning. Om så är fallet ankommer det på bolaget att väcka talan i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum (se 9 § andra stycket). Jag vet för lite om ditt fall för att kunna ge ett utvecklat svar huruvida bolaget begått brott eller inte, men förmodligen talar omständigheterna för det senare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo