Bestrida gåvobrev vid arv

Hej! Bakgrund: Min bror och jag är tillsammans med vår faster bröstarvingar efter vår farmor, som avled julen 2012. Vår far avled 2011. Farfar avled 2000. I kvarlåtenskapen finns det endast småbelopp kvar. Men vid bouppteckningen visar det sig att farmor gett sin bostadsrätt till min faster. Det gjorde hon i augusti 2011. Då bodde hon på ett grupp-boende och var 97 år gammal. I gåvobrevet står det att lägenheten ej skall räknas som förskott på arv. Min fråga är: Kan jag och min bror bestrida gåvan, med tanke på att farmor inte visste värdet av gåvan eller kunde förstå konsekvenserna av gåvan? Farmor stod även i beroendeställning till sin dotter, då hon hälsade på henne ofta och hjälpe henne med hennes ekonomi. Tacksam för svar! MVH/Camilla

Lawline svarar

Hej, 

tack för din fråga! 

Av 6 kap. 1 § 1 st. Jordabalken (JB) framgår att en gåva som ges till en arvinge under arvlåtarens livstid ska  avräknas som förskott på arv. Precis som du skrivit i din fråga kan dock arvlåtaren uttryckligen ange att gåvan inte ska ses som ett förskott och därmed bryta presumtionen om att så är fallet.

Du har dock möjlighet att bestrida detta. Vad som dock kommer att bli problematiskt vid en eventuell tvist generellt sett är att den som påstår något också har bevisbördan för det påstådda. I ert fall skulle ni alltså behöva bevisa att er farmors avsikt var att gåvan inte skulle ses som förskott på arv. Hur ni skulle lyckas i en eventuell tvist kan jag dessvärre inte ge något svar på. 

Reglerna i ÄB hittar du här; https://lagen.nu/1970:994

Med vänlig hälsning

Josefin AjemarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning