FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/03/2017

Bestrida bodelning

Vi har separerat då jag kom på att min hustru har haft ett vänsterprassel som pågått under ett halvårs tid och innan jag fick vetskapen om detta hade hon redan påbörjat ett nytt förhållande vid sidan om vårat äktenskap med denna mannen. Betänketiden på sex månader har gått ut och vi har tre små barn tillsammans. De blev ett offentligt par två veckor efter det att jag kom på de, de är förlovade och har köpt ett hus tillsammans. Vi har varit gifta i drygt fem år. Äktenskapsbalken är väldigt luddig, otydlig och det finns inget att trycka på förutom moral och etik. Jag misstänker att hon har planerat sitt uttåg från äktenskapet och gömt undan sina tillgångar. Bodelningen är gjord via en jurist som blivit utsedd av Tingsrätten och jag känner att det inte har gått rätt till (fair play). Finns det något jag kan göra? Driva frågan vidare? Finns det någon paragraf i lagboken som jag kan vända mig till? Har man inget skydd mot detta med otrohet i äktenskapet? Är det så enkelt att skilja sig så det inte finns något skyddsnät för den andre partnern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktat Lawline!

När ett äktenskap upplöses till följd av en lagakraftvunnen dom på äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 17:1 ska domstolen på ansökan av någon av er utse en bodelningsförrättare. Om ni inte kan enas om en bodelning är det bodelningsförrättarens uppgift att framför allt reda ut situationen och arbeta fram en lösning som passar er båda. För det fallet att ni inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren möjlighet att själv fatta ett bindande beslut om en delning, så kallad tvångsdelning.

Över bodelningen upprättas en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren samt delges dig och din f.d. hustru. Godkänner ni skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er klandra skiftet skall talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (ÄktB 17:8 2 st). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Även återförvisning till bodelningsförrättaren kan förekomma.

Make/makas otrohet under äktenskapet påverkar inte bodelningen. Även om det som hänt dig är mycket beklagligt är det inget som kommer påverka utgången i bodelningen.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Väl mött!

Sofia NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000