Bestrida bodelning

2017-03-26 i Bodelning
FRÅGA
Vi har separerat då jag kom på att min hustru har haft ett vänsterprassel som pågått under ett halvårs tid och innan jag fick vetskapen om detta hade hon redan påbörjat ett nytt förhållande vid sidan om vårat äktenskap med denna mannen. Betänketiden på sex månader har gått ut och vi har tre små barn tillsammans. De blev ett offentligt par två veckor efter det att jag kom på de, de är förlovade och har köpt ett hus tillsammans. Vi har varit gifta i drygt fem år. Äktenskapsbalken är väldigt luddig, otydlig och det finns inget att trycka på förutom moral och etik. Jag misstänker att hon har planerat sitt uttåg från äktenskapet och gömt undan sina tillgångar. Bodelningen är gjord via en jurist som blivit utsedd av Tingsrätten och jag känner att det inte har gått rätt till (fair play). Finns det något jag kan göra? Driva frågan vidare? Finns det någon paragraf i lagboken som jag kan vända mig till? Har man inget skydd mot detta med otrohet i äktenskapet? Är det så enkelt att skilja sig så det inte finns något skyddsnät för den andre partnern?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktat Lawline!

När ett äktenskap upplöses till följd av en lagakraftvunnen dom på äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 17:1 ska domstolen på ansökan av någon av er utse en bodelningsförrättare. Om ni inte kan enas om en bodelning är det bodelningsförrättarens uppgift att framför allt reda ut situationen och arbeta fram en lösning som passar er båda. För det fallet att ni inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren möjlighet att själv fatta ett bindande beslut om en delning, så kallad tvångsdelning.

Över bodelningen upprättas en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren samt delges dig och din f.d. hustru. Godkänner ni skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er klandra skiftet skall talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (ÄktB 17:8 2 st). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Även återförvisning till bodelningsförrättaren kan förekomma.

Make/makas otrohet under äktenskapet påverkar inte bodelningen. Även om det som hänt dig är mycket beklagligt är det inget som kommer påverka utgången i bodelningen.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Väl mött!

Sofia Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2832)
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar

Alla besvarade frågor (94345)