Bestrid faktura från hantverkare

FRÅGA
Hej. En muntligt överenskommelse med snickare ang pris på arbete har gjorts. Vid faktureringen tillkommer en kostnad för inhyrd entreprenör som snickaren ansåg sig måsta ta in, utan förfrågan till mej som kund. Har ett SMS där snickaren påstår sig ha "missat" en grej vid syn innan prisuppgift gavs till mej.Fråga: Har jag rätt att bestrida fakturan som är högre än det överenskomna priset?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att avtalat pris gäller. Kan det inte bevisas att avtal träffats om visst pris gäller istället att skäligt pris ska betalas. Den är den som påstår att priset har avtalats som också har att bevisa detta.

i vissa fall kan en näringsidkare ha rätt till pristillägg, men då måste näringsidkaren påtala att priset kan komma att öka, i förhand för konsumenten så denne kan ta ställning i frågan. 38 §, 8 § KtjL

Följande gäller alltså i ditt fall:

– Det pris ni har kommit överens om gäller som utgångspunkt
– kan du inte bevisa att ni har träffat en överenskommelse så riskerar du aldrig att behöva betala mer än skäligt pris
– att näringsidkaren "missat" en grej är inget som du i det här fallet ska behöva bära risken för.

Hoppas du fått svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?