FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2020

Bestämmanderätt när barnet vistas hos den ena föräldern

Om separerade föräldrar är oense om umgänge vad säger lagen då? Kan en förälder stoppa det gemensamma barnets umgänge med minderåriga halvsyskon som den andre föräldern har sedan tidigare?

Barnet bor halva tiden hos båda föräldrar som har delad vårdnad. Den ena föräldern har två minderåriga barn sedan tidigare och i nuläget är de hos den föräldern på olika tillfällen. Önskan om att alla barnen får vistas hos den ena föräldern samtidigt finns, medan den andra föräldern inte vill godkänna samkörning av barnen på den andra förälderns tid med barnet.

De har tidigare bott med varandra. Det gemensamma barnet är nu 1,5 år och under första halvan av detta år har syskonen fått vara tillsammans hos den ena föräldern, även fast föräldrarna varit separerade. Grova samarbetsproblem finns, under de 5 senaste månaderna ändrades schemat så att det gemensamma barnet och halvsyskonen är hos den ena föräldern på olika tillfällen, något som inte känns hållbart för den ena föräldern längre. Men den andra föräldern vill plötsligt stoppa umgänge mellan syskonen nu när den ena föräldern vill ändra tillbaka schemat så att barnen kan vistas i hemmet tillsammans.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavare bestämmer tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Däremot bestämmer föräldern som barnet vid tillfället bor hos ensam i frågor som rör den dagliga omsorgen, det kan till exempel vara vilken mat barnet ska äta, sovtider eller hur barnet ska tillbringa sin fritid. Om barnet umgås med ett halvsyskon när barnet är hos den ena föräldern anser jag hör till den dagliga omsorgen och därför ingenting den andra föräldern kan sätta sig emot. Vägrar en vårdnadshavare låta barnet gå till den andra föräldern under veckan barnet ska vara där av en sådan anledning kan man göra sig skyldig till umgängessabotage, vilket indikerar att vårdnaden bör ändras.

Föräldrarna kan även söka hjälp hos familjerätten i sinkommun för att via samarbetssamtal få hjälp att bättre komma överens i frågor som rör barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000