Bestämma om efterarv genom testamente?

2017-11-05 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag äger en fastighet som jag vill att min sambo ska kunna nyttja och eventuellt använda för att skaffa ersättningsbostad efter min bortgång. Då min sambo sedan går bort vill jag att bara mina barn ska ha kvarlåtenskapen från ursprungsfastigheten. Vi har båda barn på skilda håll. Hur går vi tillväga ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person önskar att arvet ska fördelas i annan ordning än enligt den legala arvsordningen (reglerna för hur arv ska fördelas) kan personen i fråga skriva ett testamente, se 9 kap. 1 § ärvdabalken. Utan ett testamente skulle vid din död all din kvarlåtenskap gå till dina barn, se 2 kap. 1 § ärvdabalken. Det du kan göra för att din sambo ska få ärva fastigheten är då att skriva detta i ditt testamente. Eftersom du vill att arvet sen ska gå tillbaka till dina barn vid sambons död bör du i testamentet skriva att sambon ska ärva fastigheten med fri förfoganderätt. Detta betyder att sambon blir fri att nyttja fastigheten och även att sälja den om hen skulle hitta en ersättningsbostad men att sambon inte kan testamentera bort varken fastigheten eller de pengar/egendom hen får vid försäljning av fastigheten. Du bör även skriva att fastigheten eller vad som träder istället för fastigheten ska tillfalla dina barn i efterarv vid sambons död. Du är alltså fri att ställa sådana villkor i ditt testamente eftersom det är din egendom det rör sig om. Viktigt att tänka på är att försöka skriva testamentet så tydligt som möjligt för att minimera risken för framtida tvister kring testamentet och så att det inte finns risk för att någon missförstår din vilja. Det kan vara bra att även fundera över hur du vill att fördelningen av efterarvet ska ske i det fall att dina barn inte skulle vara kvar i livet vid sambons bortgång. Det kan vara bra att förtydliga att du i så fall t.ex. vill att fastigheten går till eventuella barnbarn.

Om du vill ha hjälp med upprättandet av ditt testamente erbjuder Lawline denna hjälp. Se mer om tjänsten här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?