Beställa domar

FRÅGA
XXXX XX XX -XXXX vad har X för domar på sig
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag upplysa dig om att jag har anonymiserat namnet och personnumret för att det inte ska gå att identifiera personen du frågar om. Detta, eftersom frågan publiceras för allmänheten på Lawlines hemsida.

En dom är en allmän handling, 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen,och utgångspunkten är att alla domstolshandlingar är offentliga handlingar (om de inte är sekretessbelagda p.g.a. exempelvis sexuella handlingar mot minderåriga eller dylikt). Detta innebär att det finns en rätt att på begäran få ta del av handlingar. Denna rätt är en del av den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Syftet med offentlighetsprincipen är att främja fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning och konstnärligt skapande genom att ge insyn i den offentliga verksamheten.

Du kan alltså begära ut domarna genom att ange namnet och personnumret när du kontaktar den aktuella domstolen. Det kan även vara hjälpsamt ifall du även vet när brotten skedde, men det är inget krav. Om du inte vill kontakta domstolen och fråga, finns det istället hemsidor som tillhandahåller domstolsavgöranden mot en viss avgift.

Allmän information om att begära ut domar och beslut hittar du här.

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96481)