Besöksvisum

2015-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Jag är en utländsk medborgare med fast uppehållstillstånd sen 5 år tillbaka.Jag skulle vilja bjuda hit min bror, som kommer från ett land i Sydamerika, över hit på semester i en månad.Kommer han beviljas turistvisum?Han (och jag med för den delen) var här i Sverige 2007 och sökte asyl. Vi fick avslag, och han dröjde sig kvar ca 6 månader efter det innan han reste tillbaka till vårt land. Han har inte varit här i Sverige sedan dess och det finns ingen anledning att tro att han vill stanna längre eftersom han numera har ett väldigt välbetalt jobb och en högt uppsatt position i sitt land. Är det värt att nämna att han varit här tidigare? Mvh. Sal
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den lag som är tillämplig vid frågor om uppehållsrätt och uppehållstillstånd är utlänningslagen (2005:716) (UtL)

Av 5 kap 10 § framgår att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier, besök eller för att bedriva näringsverksamhet.

Regler om visering finnes i 2 kap UtL. Av 3 § UtlL framgår att en utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering.

De regler som gäller för att beviljas visum för att besöka släkt och vänner finner du på migrationsverkets hemsida via denna länk

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Besoka-slakt-och-vanner.html

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll