Besöka Sverige under handläggningstiden för uppehållstillstånd

Hej,

jag skriver till er för att få det rätta svaret. Har läst på många olika forum men kommer inte fram till vad som egentligen gäller.

Jag är en svensk medborgare och arbetar heltid i Sverige. För cirka ett halvår sen lärde jag känna en kvinna i mitt hemland och vi har bestämt oss för att gifta oss och leva ihop. Kvinnan har sedan tidigare varit gift men skilt sig och är ensamstående med tre barn. Vi har ansökt om uppehållstillstånd pga. anknytning hos Migrationsverket. Min fråga är har hon rätt att besöka Sverige under tiden som vi väntar på beslut från Migrationsverket? Hur går vi i så fall tillväga?

Den här sidan är så bra!

Tack för att ni finns!

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Huvudregeln som gäller angående att besöka Sverige under ansökningstiden för uppehållstillstånd finns i Utlänningslagen 5 kap 18 §.

Huvudregeln i denna paragraf anger att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Det innebär att en person som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige inte får vistas i landet under ansökningstiden.

Det finns vissa undantag till denna regel och de står även i 5 kap 18 §. Dessa undantag är exempelvis att personen som ansöker har flyktingstatus eller att ansökan avser en förlängning på ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det undantaget som kan fungera för er står i 5 punkten i paragrafen som anger att huvudregeln gäller inte om utlänningen avser att ingå äktenskap med en person som är bosatt i Sverige (som alltså är den person utlänningen har stark anknytning till) och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Problemet med att åberopa detta undantag är att ni redan har gett in ansökan vilket kanske sätter detta undantag ur spel.

Min rekommendation är att framföra erat önskemål till migrationsverket om att hon ska få besöka sverige med denna paragraf som stöd så att eran ansökan om uppehållstillstånd inte äventyras för att hon rest in till Sverige innan uppehållstillståndet beviljats. Som sagt så är huvudregeln att hon inte får besöka Sverige och undantagens tillämplighet är helt upp till migrationsverket.


Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp och att uppehållstillståndet beviljas!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000