Besöka Sverige under handläggningstiden för uppehållstillstånd

2016-08-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har ansökt om anknytning till min fru som är bosatt i Sverige!Jag ska till intervju om 2 veckor ! Jag har i mitt pass spansk visum!Får jag komma till Sverige under min väntetid ??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vad gäller att besöka Sverige under ansökningstiden för uppehållstillstånd finns i 5 kap 18 § Utlänningslagen. I denna paragraf står det att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Ur denna mening kan utläsas att en person som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige inte får vistas i landed under ansökningstiden. Det finns vissa undantag till denna regel, exempelvis att personen som ansöker har flyktingstatus eller att ansökan avser en förlängning på ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta är som sagt undantag och i enlighet med huvudregeln får du tyvärr inte besöka Sverige under väntetiden.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll