Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende

2020-09-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min fd man har delad vårdnad om våra barn på 11 resp 13 år. Nu har han skaffat en ny sambo (hon har flyttat in till honom) och hon delar således boende även med mina barn de veckor som de är hos sin pappa. Jag har vid flera tillfällen bett att få träffa henne, jag vill ju veta vem det är som mina barn bor tillsammans med. Men han totalvägrar. Kan han göra så? Har jag inte rätt att få träffa denna person som bor ihop med mina barn? Verkar för mig konstigt om han kan vägra mig det. Hur ska jag gå till väga? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det känns jobbigt att inte kunna träffa personen som dina barn bor tillsammans med, men tyvärr finns det ingen lagstadgad rätt för dig att få träffa sambon. Om hon inte vill träffa dig så behöver hon inte det. Din före detta man kan dock inte stoppa henne från att träffa dig, utan det är upp till henne själv att ta det beslutet.

Det finns två olika vårdnadsformer i Sverige: ensam vårdnad och gemensam vårdnad (6 kap. 2 § Föräldrabalken) (FB). Jag antar att du och din före detta man har gemensam vårdnad av barnen, fast med växelvis boende. Nedanför kommer jag kortfattat beskriva hur beslutsfattandet går till vid gemensam vårdnad och växelvis boende.

Beslutsfattande vid gemensam vårdnad

Som huvudregel ska vårdnadshavares beslut angående barn fattas gemensamt, med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 § FB). Beslut som handlar om den dagliga omsorgen (kläder, mat, fritid, dvs saker som hör till vardagen) kan göras av endast en vårdnadshavare. När era barn bor hos din före detta man kan han alltså ta beslut angående den dagliga omsorgen utan ditt samtycke. Detta inkluderar vem barnen umgås med och vilka som vistas i hemmet. Beslut av större betydelse, med andra ord ingripande beslut för barnets framtid, måste ni dock alltid ta gemensamt, exempelvis val av skola.

Hur du kan gå till väga

Det finns ingen rättslig väg för att strida mot ett beslut som den andra vårdnadshavaren har gjort som man inte samtycker till. Det du kan göra är att väcka talan om ändring av vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

Om ni kommer överens själva kan ni avtala om en ändring i exempelvis vårdnaden utan att gå till domstol. Ni kan även få hjälp att träffa avtal angående vårdnad, boende eller umgänge av socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört. Ni kan också få hjälp i form av så kallade samarbetssamtal av er kommun (5 kap. 3 § socialtjänstlagen) ( 6 kap. 17 a § FB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (815)
2021-02-28 Ändring av vårdnad och boende vid flytt
2021-02-28 Är en muntlig överenskommelse om umgänge giltig?
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet

Alla besvarade frågor (89848)