Beslutanderätt vid gemensam vårdnad

2017-01-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej och tacksam för svar! Jag har delade vårdnad om min precis fyllda 4 åriga dotter med mitt ex R.Hon går nu på ett dagis som vi båda valde när hon var liten. Vi bor alla i samma kommun men hon har alltid varit folkbokförd hos mig.Har jag själv rätt att byta förskola på henne utan hans godkännande?R slutade betala förskoleavgift och försäkring för henne för 4 månader sedan och jag vet ej om han tänker fortsätta så. Men vi har dottern varannan vecka. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur vårdnad ska utövas finns i föräldrabalken (FB).

Eftersom ni båda två år vårdnadshavare så ska ni gemensamt se till att ert barns personliga förhållande och barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses, enligt 6 kap. 1-2 §§ FB. Vidare så har ni båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ert barns personliga angelägenheter, enligt 6 kap. 11 och 13 §§ FB. Det innebär att ni gemensamt ska ta beslut i större frågor men att den förälder som är boendeförälder har att fatta beslut som rör den dagliga omsorgen såsom vilka kläder ert barn ska ha på sig, vad hon ska äta etc.

Huvudregeln är att val av förskola anses ingå i den dagliga omsorgen och att boendeförälder därför har rätt att välja förskoleplats åt barnet. Eftersom ert barn bor hos er varannan vecka så är ni båda boendeföräldrar och ska ta del av den dagliga omsorgen när hon bor hos er. Om du ensam kan byta förskoleplats för ert barn är därför inte helt klart och det finns inga tydliga regler som fastslår om det är så eller inte. Det bästa är därför att du försöker komma överens med barnets pappa om ett byte av förskoleplats. Om det inte är möjligt att göra det så kan du kontakta de ansvariga för förskolan i kommunen där ni bor och fråga vilka regler de tillämpar vid val av förskola när ni har gemensam vårdnad och er dotter bor varannan vecka hos er.

Hoppas det var lite vägledning!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?