Beslutanderätt om byte av förskola

2015-12-04 i Barnrätt
FRÅGA
Jag som boendeförälder vill flytta till en annan kommun och ha vårt barn på förskola i mitten av boendet mellan mig och umgängesföräldern. Vad har umgängesföräldern att säga till om i detta läget? Kan han neka?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB) 6 kap. Du hittar reglerna här.

Det saknas information i frågan rörande vem som har vårdnaden om erat barn, det vill säga om du, som boendeförälder, har ensam vårdnad om erat barn eller om du utövar vårdnaden tillsammans med umgängesföräldern. Detta påverkar situationen och därför kommer jag redogöra utifrån båda situationerna.

Ni har gemensam vårdnad
I detta fall gäller att du och umgängesföräldern tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta framgår av FB 6:11, och FB 6:13, se här. Var erat barn ska gå i skolan utgör en sådan personlig angelägenhet som innefattas i denna gemensamma bestämmanderätt. Detta innebär alltså att ni gemensamt ska fatta beslut om var erat barn ska gå i skolan, och du har inte rätt att fatta det beslutet ensamt.

Du har ensam vårdnad
I detta fall har du ensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta innebär alltså att du har ensam bestämmanderätt över erat barns skolgång, och ensamt kan bestämma att erat barn ska gå på en viss förskola. I denna rätt och skyldighet ligger dock att se till erat barns bästa, och särskilt till erat barns behov av en nära och god kontakt till både sin mamma och pappa. Detta framgår av FB 6:2a, se här.

Jag önskar er lycka till och hoppas att du känner dig nöjd med svaret.

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll