FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/08/2020

Beslutanderätt gällande barnomsorg och kostnader för umgängesresor

Skild sen 2 år. Vår son har sedan skilsmässan bott 2 veckor hos mig och 1 vecka hos pappan (hans önskan), jag har flyttat från orten (4 mil) fått jobb på det hållet så halverar min resväg till jobbet i och med flytten. I dagsläget går min son (3 år) kvar på pappans ort, men jag ska försöka byta adress för min son ( utredning hos skatteverket). Mina frågor:

1. Då jag är boendeförälder, kan jag besluta om omsorgsplats utan godkännande av pappan? vill gärna få till en normalt fungerande vardag (pappan vägrar att skriva på ansökan om 2 förskoleplatser) ändå jag försökt via samarbetssamtal. Jag har i och med mitt nya jobb 11 mil enkel väg till arbete för att lämna min son på pappans ort och sen vidare till jobbet.

2. Angående hämtning och lämning så säger pappan att han bara har skyldighet att köra till läns gränsen vid lämning, så i praktiken så ska jag lämna sonen på Söndagen hos honom (4 mil enkel) sen när jag ska få hem honom igen så kör han till länsgränsen så då får jag "bara köra 3 mil enkel. Jag har accepterat detta sen vi skilde oss men anser att vi borde ha lika stort ansvar för att umgänget ska fungera och då isåfall dela på resorna? Men han anser att det är jag som ska köra då jag valt att flytta från orten.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Val av förskola när vårdnadshavarna inte bor ihop

frågan om vilken förskola barnet ska gå på hänförs i normalfallet till den dagliga omsorgen. Enligt JO talar mycket för att boendeförälder ensam kan besluta om val av förskola, därmed har den vårdnadshavare som barnet bor hos beslutanderätt i val av barnomsorg. Eftersom du är boendeföräldern är det således du som ensam kan besluta om val av förskola för ditt barn.

Kostnader och fördelning av umgängesresor

Huvudregeln är att föräldern som barnet ska umgås med har det primära kostnadsansvaret för barnets umgängesresor och ska därmed svara för resorna. I vissa fall ska även boendeföräldern ta del av kostnaderna för umgängesresorna (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Detta gäller endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort, i förarbetena anges en riktpunkt på att avståndet ska överstiga tio mil. I ditt fall överstiger inte avståndet mellan bostadsorterna tio mil vilket betyder att umgängesföräldern ska stå för kostnaderna när han har umgänge med barnet. Du kan däremot inte kräva att umgängesföräldern ska resa med barnet en längre sträcka än bostadsorten enbart på grund av ditt jobb.

Fördelningen av umgängesresor kan beslutas mellan föräldrarna genom ett avtal. Vill ni få hjälp att försöka komma överens genom att skriva ett avtal som reglerar umgängesresorna kan ni vända er till familjerätten. Ni kan också få kostnaderna för umgängesresorna fastslagna av domstolen i en dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”