Beslut om styrelsearvoden

2020-02-17 i Bolag
FRÅGA
Kan ett årsmöte fatta beslut om styrelsearvoden om endast styrelsemedlemmar och revisorer deltar i årsmötet? (Förutsatt att mötet utlysts på behörigt sätt). Blir det skillnad om en medlem utöver styrelsen deltar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din undran vänder man sig till Aktiebolag (2005:551) (nedan: ABL).

Med årsmöte förstår jag det som att du menar den ordinarie bolagsstämman enligt 7:10 - 12 ABL.

Enligt 8:23a ABL skall bolagsstämman besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

I ärenden som inte avser val utgörs bolagsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, detta enligt 8:40 1st. ABL.

Det spelar ingen roll om endast styrelseledamöter eller revisorer deltar, och det gör ingen skillnad av att en medlem utöver styrelsen deltar. De blir inte jäviga enligt 8:23 ABL.

Se dock generalklausulen i 7:47 ABL som säger att bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. Detta tar emellertid inte sikte på beslut om styrelsearvoden direkt, och ska dessutom tillämpas restriktivt. Paragrafen tar sikte på beslut som motverkar verksamhetens syfte och föremålet för bolagets verksamhet.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (719)
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?

Alla besvarade frågor (92043)