Beslut om skolgång vid gemensam vårdnad

2016-04-17 i Barnrätt
FRÅGA
Barnen skrivna hos mig och går i skola i kommunen vi bor i. Pappan bor i annan kommun. Gemensam vårdnad. Vi har nu flyttat inom kommunen och av flera skäl önskar jag nu få barnen flyttade till en annan skola, i närområdet, ff samma kommun. Kan pappan verkligen neka om förändringen är mer gynnsam för barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för vårdnadshavare när de tar beslut som rör sina barn stadgas i Föräldrabalken, FB, som du kan hitta här. Särskilt kapitel 6 är av intresse för din fråga.

Innebörden av gemensam vårdnad

Eftersom du och barnens pappa har gemensam vårdnad är ni berättigade och skyldiga att ta beslut om sådant som barnens skolgång enligt FB 6 kap. 11 §. Besluten ska fattas av er två tillsammans enligt FB 6 kap. 13 §. Detta innebär att dina barns pappa har rätt att motsätta sig ett byte av skola. Du kan inte på juridisk väg tvinga pappan att acceptera din önskan och barnen kan därför inte byta skola. Du har rätt i att det är barnens bästa som ska vara avgörande i frågor som rör dem. Enligt FB 6 kap. 11 § ska också barnens vilja vara vägledande om det är lämpligt med hänsyn till barnens ålder och mognad. Vad barnens bästa innebär är alltid en bedömningsfråga som alla kan ha mycket skilda åsikter i. Det är upp till dig och dina barns pappa att komma överens om vad barnens bästa i denna situation betyder.

Ändring av vårdnad

Det enda juridiska verktyg som finns för vårdnadshavare när ett samarbete inte längre är möjligt är att en förälder ensam får vårdnaden. På sätt får föräldern ensam ta beslut som berör barnen. En ändring av vårdnaden kan ske genom avtal eller genom att föra talan i domstol. Enligt FB 6 kap. 6 § kan du och barnens pappa avtala om att en av er ska ha ensam vårdnad. Socialnämnden måste bedöma om ett sådant avtal är lämpligt och sedan godkänna det. Socialnämnden utgår som regel från att gemensam vårdnad är det bästa för barnen, om du och barnens pappa inte har mycket stora samarbetssvårigheter. Om ett avtal inte är möjligt är det möjligt att ta frågan till domstol enligt FB 6 kap. 5 §. Domstolen bedömer först om gemensam eller ensam vårdnad är bäst för barnen. Detta görs utifrån samma utgångspunkt som socialnämndens bedömning. Om både du och barnens pappa skulle motsätta sig gemensam vårdnad, kan domstolen bara besluta om enskild vårdnad. Om rätten beslutar att ensam vårdnad är bättre för barnen, kommer de bedöma vem som är mest lämpad som vårdnadshavare. I dessa frågor är barnens bästa alltid avgörande och om barnen är mogna nog att uttala sig ska deras vilja vara vägledande. Det är därmed väldigt svårt att i förväg förutse vad en vårdnadstvist resulterar i.

Sammanfattning

Eftersom du och barnens pappa har gemensam vårdnad är ny skyldiga att fatta beslut rörande era barn gemensamt. Det avgörande är alltid era barns bästa men vad detta innebär måste ni komma överens om. Om barnen pappa motsätter sig att barnen byter skola, kan skolbytet alltså inte framtvingas. Det enda juridiska verktyget är att försöka få ensam vårdnad, vilket kan resultera i en vårdnadstvist. Det är ofta påfrestande för alla parter och det finns alltid risk att barnen kommer i kläm under processen. Jag rekommenderar därför endast detta som en sista lösning, om du och barnens pappa har mycket svårt att samarbeta i vårdnaden. Förutom detta kan jag bara rekommendera att du och pappan pratar och försöker komma överens i frågan. Om barnen är gamla och/eller mogna nog är det alltid bra om deras åsikter och vilja beaktas.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att ni kan komma till ett gemensamt beslut om vad som är bäst för barnen. För hjälp med avtal om vårdnad eller ytterligare information om förutsättningarna för att föra talan i domstol kan du enkelt boka tid med den erfarna familjejuridiska byrån Familjens jurist här.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88411)