Beslut om semesterresa inom Sverige - Gemensam vårdnad

2017-10-30 i Barnrätt
FRÅGA
Kan en förälder vid gemensam vårdnad om en 10-åring, förbjuda den andra föräldern att ta med barnet till någon plats inom Sverige under dens "barnvecka"? Han hävdar att det inte är säkert för barnet där men det är helt taget ur luften.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När föräldrar har gemensam vårdnad är utgångspunkten att dessa gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet (6 kap 13 § Föräldrabalken). Detta betyder dock inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Om föräldrarna inte bor ihop måste med nödvändighet den förälder som har barnet hos sig fatta de flesta vardagliga besluten, såsom sovtider, frågor om mat, hur barnet ska spendera sin fritid osv.

Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid får inte fattas av en vårdnadshavare ensam, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Exempel på sådana beslut är de som rör barnets skolgång och boende.

Kortare semesterresor inom Sverige kan troligtvis inte klassas som ett beslut av ingripande betydelse. Enligt praxis kan i generella termer sägas att om det inte finns sakliga skäl som är till men för barnets bästa så är det svårt för en förälder att ha invändningar mot kortare semesterresor både in- och utrikes. Det är dock till båda föräldrarnas fördel att i god tid innan informera den andra vårdnadshavaren om syftet och omfattningen av resan.

För att konkretisera är det alltså tillåtet att utan samtycke från den andra vårdnadshavaren besluta om kortare semesterresor, förutsatt att det inte strider mot barnets bästa.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?