Beslut om gemensam vårdnad

2015-02-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej.Jag har haft ensam vårdnad för min son sedan födseln. Han blir 9 år i år. Han har träffat sin pappa sporadiskt under alla år. Hans pappa har inte visat så mycket intresse till en far och son relation. Min son fick diagnos Adhd och tourettes syndrom för 4 år sedan och har själv i perioder inte velat träffa sin pappa. Nu vill hans pappa att vår son ska bo hos han varannan vecka. kan hans pappa då ha chans att få gemensam vårdnad? Fast han knappt känner sin son eller förstår hur adhd och tourettes fungerar. Jag har även sett negativa beteende förändringar hos sonen när han varit hos sin pappa. Tack för mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid alla beslut som rör barns boende, vårdnad och umgänge ska utgångspunkten vara barnets bästa, 6 kap. 2a § föräldrabalken (här). Alltså går barnets intresse först.

En presumtion som föreligger är att det är barnets bästa att ha nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det här tar sig även uttryck vid exempelvis umgängesrätt.

När en förälder ansöker om ändring i vårdnaden fäster rätten särskilt anseende vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor rörande barnet. Har du och barnets pappa svårigheter att samarbeta kan det alltså tala mot gemensam vårdnad.

Du beskriver att pappan inte känner sonen eller vet hur sonens diagnoser fungerar samt att sonen visat negativa förändringar efter umgänge med pappan. Man kan ta viss vägledning i 6 kap. 7 § 1 st (här) föräldrabalken som beskriver situationen om en förälder missköter vårdnad av barnet när det föreligger gemensam vårdnad. Möjligtvis kan pappans okunskap kring sonen och hans beteende tyda på att gemensam vårdnad inte bör dömas ut.

Vidare skriver du att barnet i perioder inte har velat träffa sin pappa. Rätten mäter barnets åsikt olika betydelse beroende på barnets ålder. En vägledning enligt praxis är att när barnet är 13 år ska dess åsikt tillmätas stor betydelse. Din son är 9 år och hans åsikt bör tillmätas viss betydelse.

Sammanfattningvis är det alltså mycket som tas hänsyn till vid beslut om gemensam vårdnad. Presumtionen är som sagt att barnet ska ha nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket talar för gemensam vårdnad. Däremot har pappan okunskap kring sonen att och sonen har uttryck ovilja till att umgås med pappan tyda på att rätten inte borde besluta om gemensam vårdnad, även samarbetssvårigheter är en aspekt som talar mot gemensam vårdnad.

Jag hoppas att svaret gav dig vägledning!

Med vänliga hälsningar,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (742)
2020-08-09 Får ena vårdnadshavaren ensam vårdnad om föräldrarna separerar?
2020-08-07 Hur ansöker jag om ensam vårdnad?
2020-08-05 Hur får jag mer umgänge med mitt barn?
2020-07-31 Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare

Alla besvarade frågor (82769)