Beslut om barnvakt vid gemensam vårdnad

2018-01-15 i Barnrätt
FRÅGA
Vid v/v boende efter skilsmässa, får ena föräldern anlita barnvakt utan att först kolla om den andre föräldern har möjlighet att vara med barnen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnadshavare har en rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet (6 kap. 11 § föräldrabalken). Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad så ska vårdnadshavarna bestämma tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Man måste dock göra en åtskillnad mellan olika typer av beslut. Beslut om barnets mat, kläder, sovtider eller fritidsaktiviteter när barnet är hos en viss vårdnadshavare är exempel på beslut som vårdnadshavaren själv kan ta utan inblandning från den andra vårdnadshavarens sida.

Barnvakt är ett sådant beslut. En vårdnadshavare har ingen skyldighet att kontakta den andra vårdnadshavaren när den tänker ha barnvakt. Det finns inte heller något företräde för den andra vårdnadshavaren att få ha barnen hos sig istället för att barnen ska vara hos barnvakt när det är den andra vårdnadshavarens dagar med barnen. Svaret på din fråga blir därför ja, en vårdnadshavare får anlita barnvakt utan att kontakta den andra vårdnadshavaren.

Vänligen,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?