Beslut om barns boende vid gemensam vårdnad och betydelsen av barnets vilja

2017-03-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag och barnets far separerade för ca 4 år sedan.Nu har jag träffat ny man och vi ska flytta ihop. Vi ska flytta till ny ort, det går att pendla emellan.Vårt barn som är 10 år vill byta skola och flytta med till nya orten. Barnet är skrivet hos mig idag men vi har delad vårdnad så barnet är hos pappan 50 %.Kan pappan vägra barnet flytta med och byta skola? Tar man hänsyn till vad barnet säger och vill när barnet är 10 år?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Eftersom ni har gemensam vårdnad om barnet ska beslut om barnets livssituation tas av er gemensamt, 6 kap. 13 § FB. Du kan alltså inte ensamt fatta beslut om att ändra barnets boende eller skola.

Jag rekommenderar dig därför att du försöker komma överens med pappan till barnet. För att få hjälp att komma överens om barnets boende och skola kan ni vända er till Familjerätten i er kommun. Kommunen erbjuder samarbetsavtal och kan hjälpa er att nå en överenskommelse.

Om ni inte kommer överens och pappan motsätter sig att barnet flyttar och byter skola krävs en dom från tingsrätten. Tingsrätten gör en helhetsbedömning av olika omständigheter och beslutar utefter vad som anses vara bäst för ert barn. Domstolen tar bland annat i beaktande hur en flytt skulle påverka barnet och vad barnet vill. Eftersom barnet endast är 10 år är utgångspunkten att barnets vilja inte ska beaktas. Ju äldre barnet är, desto mer hänsyn tas till barnets åsikt. Men om ert barn vill flytta och byta skola så bör det ändå i viss mån ingå i domstolens bedömning.

Med vänliga hälsningar

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94606)