Beskattningstidpunkten vid fastighetsavyttring

Skatt vid villkorad försäljning.

hej. vi sålde vår fastighet under 2017 och fick då ett förskott på 10% av försäljningspriset. Resterande betalning får vi då detaljplanen vinner laga kraft. Uppskattat till Q3 2018.

Men kan också bli uppskjutet varvid vi bor kvar. Enligt Skatteverket ska vi betala skatt på hela försäljningspriset. Trors att vi bara fått 10% av köpesumman. Kan detta stämma? Då måste vi till banken och försöka låna några miljoner för att betala skatt på pengar vi ännu inte fått ! Och vad händer om detaljplan blir uppskjuten och vi får vänta längre på våra pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beskattningstidpunkten för avyttring av en fastighet är reglerat i 44 kap. 26 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P26S1). Där anges det att det är året då egendomen avyttras som en egendom ska beskattas. När egendomen betalas är således inte relevant för när skatten ska betalas. Skatteverket har således gjort en korrekt bedömning. Ett undantag till denna regel finns i 44 kap. 28 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P28S1) som anger att om kapitalvinstens storlek är beroende på en framtida händelse och man därför inte kan beräkna kapitalvinsten under avyttringsåret. En möjlighet till att beskattningen inte ska ske när ni sålde fastigheten skulle därmed kunna vara om köpesummans storlek är beroende på när detaljplanen vinner laga kraft, men utgångspunkten är att i ska skatta för hela kapitalvinsten oavsett när köpesumman betalas.

Om ni vill läsa mer har skatteverket en vägledning rörande beskattningstidpunkten:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/2712.html

Hoppas ni fick svar på er fråga!


Jakob PeräRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”