Beskattning vid överlåtelse av fastighet som erhållits genom gåva

1955 köpte min pappa en tomt och lät bygga ett litet fritidshus till mig. När jag blev myndig 1969 fick jag det i GÅVA. Nu har jag sålt 2014. Ska jag betala reavinstskatt på den summan jag sålde för eller ska man räkna på vad min pappa betalade 1955 och sedan gav till mig?

Tack för hjälp

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .

Du kommer att använda dig av både det din far betalade för tomten och vad du fick för den i skatteuträkningen.

Beskattningen

När du säljer en fastighet så skall man ta upp kapitalvinsten till beskattning IL 42:1. Då du fick fastigheten i gåva av din far så inträdde du i hans skattemässiga situation jmf IL 44:21. Detta innebär att de avdrag som han skulle fått göra om han sålde fastigheten då kommer du att få göra nu.

Kapitalvinsten beräknas genom att den ersättning du fått vid försäljningen minskas med bland annat ditt omkostnadsbelopp IL 44:13, vilket du delvis ärvt av din pappa. Omkostnadsbeloppet består bland annat av förbättringsutgifter – vilket exempelvis är de kostnader som din far, om de översteg 5000 under det beskattningsår som han hade dem, hade för att bygga fritidshuset - IL 45:11, det som din pappa betalade för tomten IL 44:14 & 21 och av förbättrande reparationer som gjorts antingen 2014 eller något av de fem föregående beskattningsåren IL 45:12.

Då du har använt fastigheten som fritidsbostad räknas den som privatbostad IL 2:8. Du skall då kvotera kapitalvinsten till 22/30 IL 45:33 och skatta på den summan med 30 % IL 65:7.

Summering

Du skall alltså utgå ifrån vad har fått i ersättning när du sålde fastigheten. Från ersättning får du dock dra bland annat de kostnader som din pappa hade när han köpte tomten. Samma sak gäller för de utgifterna som han hade för att bygga fritidshuset.

Skulle du behöva hjälp med deklarationen av din sålda fastigheten kan du kontakta oss på vår e-post info@lawline.se eller på vår telefon 08-533 300 04

Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Fastighetsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”