Beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt

2015-02-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min dotter ska överlåta en bostadsrätt till sin man. De äger bostadsrätten gemensamt. Inköpspris 1.000.000.Bostaden är nu värderad till 1.700.000.Måste min dotter betala reavinstskatt vid överlåtelsen?Hur beräknas den i så fall.Tacksam för svar
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här .

Skatteplikten

Det beror lite på hur hon skall överlåta fastigheten om hon skall betala skatt eller inte. Din dotter måste skatta vid en försäljning av bostadsrätten, men hon behöver inte betala skatt om hon ger sin man bostadsrätten IL 41:1, 42:1, 44:3 & 44:13.

Försäljning

Om din dotter säljer bostadsrätten till sin man kommer hon att få skatta för kapitalvinsten IL 42:1. Denna räknas ut genom att man från försäljningspriset drar av bland annat omkostnadsbeloppet IL 44:13 & 14 samt 46:5-14. Omkostnadsbeloppet är bland annat den summan som din dotter har betalt för sin del av bostadsrätten IL 44:14, men även bland förbättringsutgifter om dessa under ett kalenderår som minst har varit 5000 kronor IL 46:8-9. Det finns även andra utgifter som räknas in i omkostnadsbeloppet IL 46:7-12.

När man väl fått reda på vad kapitalvinsten blev så skall denna kvoteras enligt IL 46:18. Kvoteringen blir olika beroende på om de har använt eller tänkt använda bostadsrätten som privat bostad IL 2:8 & 18 eller inte IL 2:19. Om bostadsrätten är att räknas som en privatbostadsrätt så tar din dotter upp 22/30 av kapitalvinsten till beskattningen och om det är en näringsbostadsrätt tar din dotter upp 90% till beskattning IL 46:18.

Av den summa som sedan tas upp till beskattning så är det 30% av den som skall betalas till skatteverket IL 65:7.

Summering

Om din dotter säljer bostadsrätten till sin man kommer hon att behöva skatta. Det är 30% av den kvoterade kapitalvinsten som hon kommer att behöva betala i skatt.

Skulle din dotter behöva ha hjälp med överlåtelsen så kan hon komma i kontakt med våra samarbetspartners här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll