Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag och min syster ärvde pappas bostadsrätt då han avled. I bouppteckningen värderades bostaden till 1 100 000. Jag sålde min andel för 550 000 till min syster som lät sin dotter i sin tur köpa den. Arvsskatten är ju slopad men jag förstår att jag måste betala skatt ändå och jag vill veta hur mycket det blir.Mvh Leena
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen).

När du säljer din del av bostadsrätten till din syster, kommer du att beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (550 000 kr) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter.

Med att du har förvärvat bostadsrätten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i din pappas skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som hälften av det din pappa köpte bostadsrätten för (med att det är enbart hälften av bostadsrätten som säljs), ökad med hälften av eventuella kostnader för förbättrande reparationer och underhåll som din pappa har gjort i bostaden (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen).

Kapitalvinsten = 550 000 – utgifter för avyttringen – 1/2 anskaffningsutgiften – 1/2 förbättringsutgifter

Skattesatsen på kapitalinkomster är 30 % av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen).

Med Vänliga Hälsningar

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (93068)