Beskattning vid gåva av bostadsrätt

2016-11-08 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej Min mor äger en bostadsrätt som hon vill säknka till mig i form av gåva, måste jag eller hon betala skatt, fast det är en gåva? Med vänliga hälsningar Abbi
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!


Om din mor väljer att ge hela bostadsrätten till dig i form av gåva frångår hon skattskyldighet. Detta eftersom att hon som gåvogivare inte fått någon inkomst. Du kommer däremot bli skattskyldig på vinsten vid eventuell försäljning, samt träda in i din mors skatteställe. Vinst räknas ut genom att man drar anskaffningsvärdet från försäljningspriset. Eftersom du inte har något anskaffningsvärde på bostadsrätten kommer hela försäljningsbeloppet tas upp till beskattning vid eventuell vinst. Skattesatsen som utgår är då 30 % av 22/30 av vinsten man gjort, vilket i princip blir 22 %.

För att beskriva bättre ska jag försöka ge dig ett exempel. Låt oss säga att din mamma förvärvat bostadsrätten för 1 MSEK. När hon skänker den som gåva till dig är den värd 2 MSEK. När du senare väljer att sälja bostadsrätten får du 3 MSEK för den. Din mor betalar ingen skatt i detta exempel, då hon inte har haft någon inkomst eftersom hon gett bort lägenheten. Du får däremot träda in och betala din mors skatt. Den skattegrundande inkomsten blir alltså 3 MSEK – 1 MSEK = 2 MSEK. Det är denna summa som 22 % skatt utgår på.

Här kan du läsa mer om hur den skattegrundande inkomsten beräknas:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavprivatbostad/beraknavinstellerforlust/forsaljningavbostadsratt.4.233f91f71260075abe8800033855.html

Hoppas detta var till hjälp!

John Edgren
Fick du svar på din fråga?